Category: Džemati

Džemat Ozimica

Urednik- 30. Marta 2005.

Džemat broji 230 domaćinstava.   Imam u džematu Ozimica je Fadil ef. Imamović. U ovom džematu vjerske aktivnosti se odvijaju u džamiji. U džamiji se ... Read More

Džemat Vitlaci-Želeća

Urednik- 30. Marta 2005.

Ovaj džemat broji 74 domaćinstva.  Predsjednik džematskog odbora Vitlaci je Nezir Mehić Džemat čine dva zaseoka; Vitlaci i Želeća. Imam u ovom džematu je Miralem ... Read More

Džemat Donja Golubinja

Urednik- 30. Marta 2005.

Džemat broji 104 domaćinstva. U džematu Donja Golubinja imamske poslove obavlja  Senad ef. Mujić. U ovom džematu vjerske aktivnosti se obavljaju u džamiji. Klanja se ... Read More

Džemat Orčevići

Urednik- 28. Marta 2005.

Džemat broji 180 domaćinstava.                                               mesdžid u Orčevićima Imam u džematu Orčevići je Ahmed ef. Muhamed. Ovaj džemat od vjerskih objekata ima mesdžid i ... Read More

Džemat Jastrebac-Brižđe

Urednik- 28. Marta 2005.

Džemat broji 120 domaćinstava.   mesdžid u Jastrebcu Imam u džematu Jastrebac-Brižđe je Jakub ef. Hadžić. Ovaj džemat čine dva zaseoka; Jastrebac i Brižđe. U ... Read More

Džemat Mjestova Ravan

Urednik- 28. Marta 2005.

Džemat broji 205 domaćinstava. Džemat Mjestova Ravan nalazi se u centralnom dijelu Željeznog Polja. U njemu je smještena osnovna škola, ambulanta, pošta i mjesni ured ... Read More

Džemat Balačići

Urednik- 28. Marta 2005.

Džemat broji 150 domaćinstava. Imam u džematu Balačići je Zuhdija ef. Ridžal. Od vjerskih objekata ovaj džemat ima džamiju u kojoj se obavlja pet dnevnih namaza, ... Read More

Džemat Biljevina

Urednik- 28. Marta 2005.

Džemat Biljevina je najveći džemat u okviru Željeznog Polja koji broji 245 domaćinstava.        Sejad Mandžuka - Predsjednik džematskog odbora Imam u džematu Biljevina ... Read More

Džemat Šahmani i Gornja Golubinja

Urednik- 24. Marta 2005.

Džemat broji 170 domaćinstava. Samed ef. Okanović i Zuhdija ef. Ridžal obavljaju vjerske aktivnosti u Gornjoj Golubinji i Šahmanima. U oba ova džemata su angažovani ... Read More

Džemat Mračaj

Urednik- 24. Marta 2005.

Džemat Mračaj broji 75 domaćinstava. U sklopu ovog džemata, do poplava 2014. godine, nalazilo se i naselje Čole koje je brojalo 19 domaćinstava. Imam u ... Read More