Džemat Orčevići

Džemat Orčevići

Džemat broji 180 domaćinstava.
 
                                            mesdžid u Orčevićima
Imam u džematu Orčevići je Ahmed ef. Muhamed. Ovaj džemat od vjerskih objekata ima mesdžid i vakufsku kuću, koja je sagrađena prije nekoliko godina. U mesdžidu se obavljaju kompletne vjerske aktivnosti, pet vakata namaza, džume i bajrami. Mektebska  nastava se izvodi u učionici koja se nalazi u prizemlju vakufske kuće. Predsjednik džematskog odbora u ovom džematu je Hasan Sinanović.
   
   
 
Vakufska kuća u džematu Orčevići je prva vakufska kuća u istoriji Željeznog Polja. Džemat Orčevići jedini džemat u Željeznom Polju koji posjeduje imamski stan. Velike zasluge za podizanje ove prve vakufske kuće u Željeznom Polju pripadaju bivšem muteveliji rahm. h. Šemsi Tutnjiću.

panorama Orčevića
CATEGORIES
Share This