Džemat Jastrebac-Brižđe

Džemat Jastrebac-Brižđe

Džemat broji 120 domaćinstava.

 
mesdžid u Jastrebcu
Imam u džematu Jastrebac-Brižđe je Jakub ef. Hadžić. Ovaj džemat čine dva zaseoka; Jastrebac i Brižđe. U zaseoku Jastrebac vjerske aktivnosti se odvijaju u mesdžidu, pet dnevnih namaza, džume i bajrami.
Predsjednik ovog džematskog odbora je Derviš (Munib) Bećirović.
   

   Predsjednik džematskog odbora Derviš Bećirović
Zaseok Brižđe ima mesdžid u kome se obavlja pet dnevnih namaza, teravih-namaz i  
mektebska nastava. Džematlije ovog zaseoka džumu i bajrame obavljaju najvećim dijelom u Staroj džamiji. Predsjednik ovog džematskog odbora je Salih Sinanović.
mutevelija u Brižđu, Salih Sinanović
 
                     mesdžid u Brižđu
 
                         džamija u Jastrepcu, trenutno u fazi izgradnje
 
             
CATEGORIES
Share This