Vjersko prosvjetne djelatnosti tokom 2009.godine

Mektepska nastava

 Kada posmatramo mektebe kao učionice, u odnosu na prošlu godinu, u njima se nije ništa bitno promijenilo. Neadekvatne i slabo opremljene učionice, su najveći problem u mualimskom radu. Ali, bez obzira na to, muallimi su svoj posao radili čestito, uredno i ostvarili dobre rezultate. Zahvaljujući našem nastojanju, da se približimo našoj djeci gdje god je to moguće, postigli smo veoma visok postotak upisane djece u mekteb u odnosu na onu moguću. Tabele koje slijede su najbolji pokazatelj stanja u mektebima, na našem području. Naša, vjersko-prosvjetna komisija, temeljito provjerava nivo stečenog znanja na završnim ispitima, svake mektebske godine. Nastojimo da smanjimo broj onih koji nikako ne pohađaju mekteb. Poduzimamo sve raspoložive mjere, da one koji su upisani u mekteb, zadržimo i da u mektebima postignu što bolje rezultate. Organizujemo takmičenja, dodjeljujemo nagrade, stimulišemo redovnost. U svrhu unapređenja mektebske nastave, organizujemo manifestaciju polaganja zakletve za sve učenike koji ulaze u Kur'an. To smo ranijih godina radili po džematima, a sada to radimo kao jedinstvenu manifestaciju, za sve polaznike na novou medžlisa. Ova manifestacija odvija se na sportskom poligonu i prati je veliki broj roditelja i drugih džematlija.

 Vjeronauka u školi

Na području našeg medžlisa vjeronauka u školama odvija se bez ikakvih problema. Ostvareni su svi preduslovi za nesmetano odvijanje vjeronauke u osnovnim i srednjim školama. Kvalitet i rezultati nastave zavise isključivo od nas samih. Za osnovne škole postoje udžbenici za sve razrede, postoji plan i program. Vjeronauka se izvodi po dva časa sedmično i u srednjoj i u osnovnim školama. U školama je zaposleno šest vjeroučitelja sa punim radnim vremenom i tri vjeroučitelja sa djelimičnim angažmanom. Polaznost na vjeronauci u osnovnim školama je 100% a u srednjoj školi 94%. Glavni imam povremeno obilazi vjeroučitelje i održava kontakte sa direktorima i pedagozima u školama. Na kantonalnim takmičenjima iz vjeronauke u školama, naši učenici ostvarili su zapažene rezultate; na takmičenju V razreda osvojili su jedno prvo i jedno drugo mjesto, a na takmičenju VII razreda jedno drugo i jedno treće mjesto. Savjet vjeroučitelja sastaje se jednom mjesečno i razmatraju potrebe i probleme koji se pojavljuju.

Kratak presjek stanja u džematima tokom 2009.godine


1.Džemat Žepče

Džemat Žepče broji oko 1.150 domaćinstava. Trenutno Žepče ima tri popravljene džamije. Klanja se beš vakat, džuma i bajrami u Ferhatpašinoj džamiji, u Priječkoj džamiji klanja se teravija i bajrami, u Gornjomahalskoj džamiji klanja se teravija a Alibegova-Trzanska džamija još nije popravljena. Mektebska nastava se obavlja u Ferhatpašinoj džamiji, i obavljaju je oba imama. Prvi imam u džematu Žepče je Esad ef. Dedović a drugi je Irdin ef. Tutnjić, predsjednik džematskog odbora je Džemal Moranjkić. U džematu ima 35 hadžija. Preporoda se prodaje 76 komada.

 2.Džemat Biljevina

Džemat Biljevina ima 280 domaćinstva. Džemat ima jednu džamiju i dva mesdžida. U džamiji se klanja beš vakat, džuma i bajrami u mesdžidima povremeno vaktovi i teraviih namaz. Mektebska nastava se obavlja u džamiji. Imam u džematu je Ramo ef. Hodžić, predsjednik džematskog odbora je Sejad Mandžuka. U džematu ima 41 hadžija. Preporoda se prodaje 31 komad.

3.Džemat Balačići

 Džemat Balačići broji oko 148 domaćinstava. Džemat ima džamiju u kojoj se klanja beš vakat, džuma i bajrami. Imam u džematu je Zuhdija ef. Ridžal a predsjednik džematskog odbora je Hasan Hadžić. U džematu ima 72 hadžije. Preporoda se prodaje 22 komada.
 
4. Džemat Mjestova Ravan

Džemat Mjestova Ravan broji oko 210 domaćinstava. Džemat ima džamiju u kojoj se klanja beš vakat, džuma i bajrami. U ovom džematu se nalazi još jedan vjerski objekat, Stara džamija u kojoj se obavljaju džume, bajrami i Šehidski mevlud. Imam u džematu je Ahmet ef. Grabus a predsjednik džematskog odbora je Halid Grabus. U džematu ima 44 hadžije. Preporoda se prodaje 33 komada.

 5. Džemat Orčevići

 Džemat Orčevići broji oko 185 domaćinstava. Džemat ima mesdžid i vakufsku kuću. U mesdžidu se klanja beš vakat, džuma i bajrami. Imam u džematu je Ahmed ef. Muhamed a predsjednik džematskog odbora je Zufer Mujetekić. U džematu ima 94 hadžije. Preporoda se prodaje 23 komada.
 
6.Džemat Jastrebac
 
Džemat Jastrebac broji 75 domaćinstava. Džemat ima mesdžid u kome se klanja beš vakat, džuma i bajrami. Nova džamija je u izgradnji. Imam u džematu je Jakub ef. Hadžić a predsjednik džematskog odbora je Derviš (M) Bećirović. U džematu ima 10 hadžija. Preporoda se prodaje 15 komada.
 
7. Džemat Brižđe

Džemat Brižđe je sastavni dio džemata Jastrebac, a broji oko 77 domaćinstava. Džemat ima mesdžid u kome se klanjaju dnevni i noćni namazi kao i teravih namaz.. Džumu namaz, džematlije obavljaju, većinom u Staroj džamiji u Mjestovoj Ravni.. Imam u džematu je Jakub ef. Hadžić a predsjednik džematskog odbora je Salih Sinanović. Džemat ima 3 hadžije.

8.Džemat Šahmani

Džemat Šahmani ima 110 domaćinstava. Džemat ima mesdžid u kome se klanja beš vakat i teravih namaz. Džematlije iz ovog džemata, kao i iz Brižđa, džumu namaz u većini obavljaju u Staroj džamiji u M. Ravni. Imam u džematu je Fejzo ef. Efendić a predsjednik džematskog odbora je Salim Okanović. U džematu ima 29 hadžija. Preporoda se prodaje 8 komada.

 9.Džemat Gornja Golubinja

Džemat Gornja Golubinja je sastavni dio džemata Šahamni, a broji 50 domaćinstava. Džemat ima džamiju, i kada je imam u džematu klanja se beš vakat, džuma i bajrami. Imam u džematu je Fejzo ef. Efendić a predsjednik džematskog odbora je Sakib Mujičić. U džematu nema hadžija. Preporoda se prodaje 4 komada.
 
10.Džemat Begov Han

Džemat Begov Han broji oko 480 domaćinstava. Džemat posjeduje dvije džamiju, dva mesdžida i vakufsku kuću. U džamijama se klanja beš vakat i bajrami, a džuma namaz se klanja samo u glavnoj džamiji. U mesdžidima se povremeno klanjaju namazi i teravih namaz. Mektebska nastava se u ovom džematu, obavlja na 4 mjesta. Džemat ima dva imama Salih ef. Kamerić i Senad ef. Mujić a predsjednik džematskog odbora je Nermin Huskić. U džematu ima 19 hadžija. Preporoda se prodaje 30 komada.

11.Džemat Ozimica

 Džemat Ozimica broji 240 domaćinstava. Džemat posjeduje džamiju u kojoj se klanja beš vakat, džume, bajrami i ostalo i vakufsku kuću u kojoj je smješten mekteb i imamski stan. Imam u džematu je Fadil ef. Imamović a predsjednik džematskog odbora je Ašir Avdić. Džemat ima 3 hadžije. Preporoda se prodaje 13 komada.
 
12.Džemat Donja Golubinja
 
Džemat Donja Golubinja broji oko 118 domaćinstva. Džemat ima džamiju u kojoj se klanja džuma i bajrami, i dnevni namazi kada je imam u džematu. Imam u džematu je Suljo ef. Grabus a predsjednik džematskog odbora je Izet Huseinagić. U džematu ima 12 hadžija . Preporoda se prodaje 14 komada.
 
13.Džemat Vitlaci
 
Džemat Vitalci broji 75 domaćinstava. Džemat ima dva measdžida. U mesdžidu u Vitlacima klanja se beš vakat, džuma i bajrami a u zaseoku Badnjari obavlja se u mesdžidu teravih namaz i povremeno dnevni namazi. U džematu se mektebska nastava izvodi u oba mesdžida. Imam u džematu je Miralem ef. Okanović a predsjednik džematskog odbora je Ašir Mehić. U džematu ima 7 hadžija. Preporoda se prodaje 7 komada.
 
14.Džemat Želeća

Džemat Želeća je sastavni dio džemat Vitlaci, i broji oko 30 domaćinstva. Naselje posjeduje vakufsku kuću u kojoj se obavljaju sve vjerske aktivnosti, mekteb, redovni namazi i teravih namaz, i u kojoj stanuje imam. Kada je imam u džematu obavljaju se dnevni namazi. Imam u džematu je Miralem ef. Okanović a predsjednik džematskog odbora je Mehrudin Krehmić. U džematu nema hadžija, a Preporoda se prodaje 1 komad.
 
15. Džemat Mračaj

Džemat Mračaj broji 80 domaćinstava. Džemat ima džamiju i mesdžid u zaseoku Memčići. U džamiji se klanja dnevni namazi kada je imam u džematu, džuma i bajrami.U mesdžidu se u protekloj godini nisu odvijale nikakve vjerske aktivnosti, a mektebska nastava se izvodi samo u džamiji. Imam u džematu je Dževad ef. Gračić a predsjednik džematskog odbora je Husein Batalović. U džematu ima 7 hadžija. Preporoda se prodaje 12 komada.

16.Džemat Čole

Džemat Čole je sastavni dio džemata Mračaj i broji oko 23 domaćinstava. U džematu nema vjerskog objekta pa se vjerske aktivnosti obavljaju u privatnim kućama. Kada je imam u džematu klanjaju se dnevni namazi i taravih namaz. Imam u džematu je Dževad ef. Gračić a predsjednik džematskog odbora je Mirnes Jusufović. U džematu ima 1 hadžija.

CATEGORIES
Share This