Džemat Vitlaci-Želeća

Džemat Vitlaci-Želeća

Ovaj džemat broji 74 domaćinstva.
 Predsjednik džematskog odbora Vitlaci je Nezir Mehić
Džemat čine dva zaseoka; Vitlaci i Želeća. Imam u ovom džematu je Miralem ef. Okanović. U zaseoku Vitlaci vjerske aktivnosti se odvijaju u dva mesdžida. U medžidu u Vitlacima se klanja pet vakata namaza, džume i bajrami, a u mesdžidu u Badnjarima klanja se pet vakata namaza i obavlja se mektebska nastava. Predsjednik džematskog odbora u ovom džematu je Nezir Mehić. Izgradnjom munare, 13.10.2022. godine, Vitlaci prestaju imati dva mesdžida, već,, jedan mesdžid u Badnjarima i džamiju u Vitlacima.

U naselju Želeća vjerski život se aktivirao početkom 2005.godine a od proljeća 2009.godine, imam vjerske aktivnosti obavlja u kući koju je kupio MIZ-e Žepče, a tu se klanjaju dnevni namazi, teravih-namaz i izvodi se mektebska nastava. Predsjednik džematskog odbora Želeća je Husičić Fehim.


mesdžid na Vitlacima


mesdžid u Badnjarima


vakufska kuća  u Želeći

CATEGORIES
Share This