Džemat Mračaj

Džemat Mračaj

Džemat Mračaj broji 75 domaćinstava. U sklopu ovog džemata, do poplava 2014. godine, nalazilo se i naselje Čole koje je brojalo 19 domaćinstava.
Imam u džematu Mračaj je Dževad ef. Gračić.
Mutevelija u džematu Mračaj je h. Safet Memčić.
Ovaj džemat, Mračaj,  posjeduje džamiju i mesdžid. U džamiji se obavljaju dnevni namazi (imam putuje), džume i  bajrami, a u mesdžidu se obavlja vjerska pouka i klanja se teravih-namaz.

džamija u Mračaju

fotografija urađena aprila 2011.godine

Tokom 2010.godine, džematlije Mračaja, obnovili su munaru na džamiji i u potpunosti izmijenili svu stolariju, tako da je džamija potpuno osvježena.

CATEGORIES
Share This