VJENČANJE – AHMIĆ ELDIN I EDINA MUSLIĆ

VJENČANJE – AHMIĆ ELDIN I EDINA MUSLIĆ

U subotu, 26. 08. 2023. godine, u mesdžidu u džematu Brižđe, šerijatsko vjenčanje obavili su mladenci Ahmić (Ševal i Sedina) Eldin i Edina (Edin i Sadžida) Muslić. Svjedoci na vjenčanju bili su Jusuf Aganović, Merjema Tutnić i Sanida Muslić. Vjenčanje je po odobrenju glavnog imama MIZ Žepče, obavio Jakub-ef. Hadžić.

CATEGORIES
Share This