Usavršavanje sufare u Balačićima

Imam džemata Balačići organizovao je kurs za usavršavanje učenja Kur'anskog pisma. Na kurs se prijavilo 15 džematlija, starosne dobi od 30 do 70 godina ( 5 muškaraca i 10 žena ). Ispostavilo se da svi prijavljeni već uče Kur'an. Nastava se odvijala tri dana sedmično od akšama do jacije namaza, skoro dva mjeseca, od 20. 12. 2013. do 07. 02. 2014. godine. Na časovima je tretirana sufara, po nekoliko harfova, te učenje Kur'ana a.š., kao i plansko objašnjavanje i primjena tedžvidskih pravila. Nakon završetka sufare polaznici su uvježbavali suru Ja-sin. Na kraju, imam džemata Zuhdija ef., podijelio je poklone; Kur'an Časni i knjigu Čitanje muslimanskog uma, te u svome obraćanju polaznicima kursa zahvalio na saradnji i povjerenju kao i na darovima kojima su polaznici nagradili svoga imama za uloženi trud. Treba istaći da je Kur'ane obezbijedio Sead Ahmić (uposlenik turskog koledža) a knjige Vehbija Efendić (predsjednik džemata Lucern, CH), kojima se srdačno zahvaljujemo. Polaznici kursa su: Efendić Ajka, Almina, Arifa, Fatima, Asim, Jusuf i Ramo,
Mujić Hidajeta, Eniz i Hajrudin,
Hadžić Zineta i Amela, 
Aganović Nezira,  a odustale su Mujić Zikreta i Efendić Sabina.

CATEGORIES
Share This