Promovisano 139 novih učača Kur'ana MIZ-e Žepče

Promovisano 139 novih učača Kur'ana MIZ-e Žepče

Medžlis IZ-e Žepče, od 28.05.2016.godine, bogatiji je za novih 139 učača Kur'ana.To su učenici iz svih naših mekteba koji su u protekloj mektebskoj godini savladali sufaru. Ove godine, na gore spomenuti datum, u kino sali Doma Kulture u Žepču, za sve njih upriličena je jedna velika svečanost, na kome su svi oni položili i posebnu svečanu zakletvu, dodijeljena priznanja, te posebni pokloni.    
Pred prepunom salom Doma, program, ovaj devetnaesti (19) po redu, odnosno osmi (8) zajednički, počeo je učenjem ajeta Kur'ana Časnog i velikim zajedničkim tekbirom. 
Kur'anske ajete učio je polaznik mekteba Begov Han, Harun Kamerić. 
Postala je praksa, da na ovoj manifestaciji, proglasimo najuspješnijeg muallima sa područja našeg medžlisa te da proglasimo učenika mekteba za proteklu mektebsku godinu. Ovom prilikom uručena su im priznanja i novčane nagrade. Ove školske i mektebske godine, najuspješniji muallim je Suljo ef. Grabus, imam u džematu Donja Golubinja, a učenik mekteba je Kamerić Harun, polaznik mekteba Begov Han.
Priznanje Sulji ef. uručio je dr. Enes ef. Svraka, iz Odjela za mekteb i mlade pri Upravi za vjerske polove Rijaseta IZ-e u BiH, a glavni imam MIZ-e Žepče, h. Izet ef. Efendić, priznanje i nagradu uručio je Harunu Kameriću. 
U toku programa, nastupili su uglavnom učenici mekteba-odlomke iz Ilmihala čitali su Alen, Muhamed, Lamija, Lejla, Ermin, Selma, Senada, Mirad i Ajla, polaznici mekteba Žepče, Vitlaci, Želeća i Begov Han, djevojke iz džemata Begov Han izvele su dvije ilahije, a muzički dio pripao je takođe polazniku mekteba Begov Han, Prva Harmonika FBiH, Adin Memčić, koji je za ovu priliku izveo solo muzičku tačku (sevdalinka) na harmonici.     
Vrhunac manifestacije je svečano polaganje zakletve novih učača Kur'ana pred glavnim imamom i pred svim prisutnim.
Nakon teksta zakletve, uslijedio je veliki tekbir, čestitanja, fotografisanja….

Za ovu priliku, obezbijeđeni su pokloni, marame, posebne majice, po primjerak Kur’ana, svakom polazniku po 10 KM, sendvič, sok, posebna vrećica, a sve sa posvetom i sa datumom ove velike svečanosti.
Nakon obraćanja Enes ef. uslijedila je dova, koju je pročitao učenik mekteba, Harun Kamerić, čime je program i završen. Ovom manifestacijom je i zvanično završena mektebska 2015./2016.godina.

Ovdje se želimo posebno zahvaliti našim sponzorima:

1.       Udruženje građana „ SEMERKAND“ Sarajevo

2.      „Frigošped“ d.o.o  ŽEPČE

3.      „Sarajlić-Prom“ d.o.o. Žepče

4.      Općinski odbor SDA Žepče

5.      „HEBI“ d.o.o Žepče

6.      „Bećirović“ d.o.o. Žepče

7.      Ahmić Zijad

8.      Ajan Esad i Zubejda,

9.      Ćatić Vernes s porodicom

10.  Dubravić Bećir,

11.  Efendić Bajro

12.  Hibović Eldin

13.  Hodžić Musto

14.  Huseinagić Eldin

15.  Husičić Fehim

16.  Krnjić Ermin s porodicom

17.  Memčić Ćazim

18.  Moranjkić Muhamed

19.  Okanović Sabit

20.  Preldžić Sejad s porodicom

21.  Ridžal Salih i Emina

22.  Sinanović Haris i Alma,

23.  Sinanović Harun,

24.  Sinanović Kadira,

25.  Šahinović Vejsil

26.  Tutnjić Benjamin s porodicom

te Džematski odbori; Mjestova Ravan, Orčevići, Polje-Begovina, Begov Han, Vitlaci-Želeća, Mračaj, Žepče. Posebno hvala J.U. Dom Kulture Žepče na tehničkoj podršci !

Autori ovogodišnjeg programa su: Irdin ef. Tutnjić, Salih ef. Kamerić i Miralem ef. Okanović.

 


                                                                                     Irdin ef. Tutnjić 

CATEGORIES
Share This