Posjetili smo “Grad na devet rijeka”

Posjetili smo “Grad na devet rijeka”

U petak 09.12.2011.g., poslije džume namaza, krenuli smo kod naših kolega polaznika Kursa islama u Sanski Most. Poslije dvije njihove posjete Žepču, vrijeme je bilo da i mi posjetimo njih. Bio je suhi prohladni decembarski dan, poprilično ugodan za putovanje. Prošli smo Zenicu, Vitez, Travnik i u Donjem Vakufu već nas je uhvatila noć. Uz kratke pauze prošli smo Jajce, Mrkonjić i Ključ i do 19 h stigli smo u Sanski Most. Područje općine Sanski Most ima rijeku Sanu i osam rječica: Sanicu, Dabar, Zdenu, Blihu, Majdansku Rijeku, Japru, Sasinku i Kozicu, te otuda i naziv "grad na devet rijeka". 

Dočekali su nas naši srdačni domaćini, polaznici Kursa islama i njihovi profesori vjeronauke, na čelu sa glavnim imamom Husein ef. Kovačevićem. Vrlo brzo smo dobili svoje domaćine i zajedno s njima otišli njihovim kućama. Družili smo se tokom cijele noći na različite načine. Negdje se nije ni spavalo. Sutra dan, u subotu 10.12. u 10 h svi smo se okupili u dvorištu Hamzibegove džamije. Potom smo saslušali referate koje su za ovu debatu pripremili naši polaznici Kursa islama Alić Belmin i Maglić Fuad. Tema debate je bila „Javno činjenje grijeha“. Debatanti su se uglavnom složili sa izlaganjem i konstatacijama u referatima. Završe riječi dali su i voditelji kursa Husein ef. Kovačević i Izet ef. Efendić. Poslije završene debate svi polaznici zajedno su ručali u restoranu MIZ-e Sanski Most.
 
Nastavljeno je zajedničko druženje sve do poslije ikindije namaza. Oprostili smo se sa našim ljubaznim domaćinima i krenuli nazad u Žepče, ali sada drugim putem. U povratku smo vidjeli Prijedor, Banjaluku, Prnjavor, Jelah, Maglaj i sa suprotne strane ušli u Žepče. Put je bio ugodan bez nekog napora.

Na kraju možemo konstatovati da je ovakav način odlaska na debatu, bar u udaljene medžlise, pun pogodak. Ostvarili smo mnogo čvršće i bolje kontakte među našim polaznicima. Prošli smo veliki dio naše zemlje. Vidjeli smo mnoge gradove, makar i u prolazu, (Zenica, Vitez, Travnik, Donji Vakuf, Jajce, Mrkonjić Grad, Ključ, Sanski Most, Prijedor, Banjaluku, Prnjavor, Jelah, Maglaj). Vidjeli smo i putovali dolinama rijeka Bosne, Lašve, Vrbasa, Sane i Ukrine. Vidjeli smo plodne doline rijeka, planine i visoravni. Najbolje smo upoznali Sanski Most, koji je bio naš domaćin. Polaznici Kursa islama iz Sanskog Mosta predstavili su nam Sanski Most na najbolji način.Hamzibegova džamija, koja je jedina u BiH sa četiri munare, zašitini je znak Sanskog Mosta.
 
Na kraju zahvaljujemo se svima koji su nas tako toplo i bratski primili u svoje kuće i pozivamo ih da dođu u Žepče. Posebno se zahvaljujemo Husein ef. Kovačeviću, glavnom imamu i voditelju Kursa islama za srdačnu organizaciju i smještaj.  
  
                                                   Izet ef. Efendić

CATEGORIES
Share This