Polaznici “Kursa islama” u posjeti Tuzli

Polaznici “Kursa islama” u posjeti Tuzli

U nedjelju 28.05.2006. godine polaznici "Kursa islama" iz Žepča posjetili su svoje kolege u Tuzli. Pored polaznika Žepča i Tuzle tu su bili i polaznici iz Visokog. Na druženju u Tuzli vodila se debata na temu "Kur'an o Bogu". Zapaženo je odlično debatiranje naših debatanata.
Poslije završetka debate i doručka, polaznici su obilazili grad Tuzlu.

Polaznici "Kursa islama" ispred spomenika žrtava 25. maja u Tuzli

Naša ekipa na debati u Tuzli

Zajednički sastanak u medresi u Tuzli

CATEGORIES
Share This