Održano općinsko takmičenje iz Vjeronauke

Održano općinsko takmičenje iz Vjeronauke

Takmičenje iz Vjeronauke, za VI,VII i VIII razred osnovne škole, održano je u Begov Hanu 07.04.2012.godine, u  O.Š. „Alija Nametak“. Ovo je treći put zaredom da je ova škola domaćin ovom takmičenju. Na tome se, upravi škole na čelu sa direktorom Adilom Gačićem, najtoplije zahvaljujemo.

                                           fotografija pred početak takmičenja

Rezultati takmičenja su sljedeći: 
 
Za VI razred:
1. Memčić Šejla, O.Š. „Alija Nametak“ B.Han, vjeroučitelj Munevera Ridžal,
2. Purak Muhamed, O.Š. Abdulvehab Ilhamija, Ž.Polje, vjeroučitelj Amer Ahmić,
3. Gačić Benjamin, O.Š. „Alija Nametak“, B.Han, vjeroučitelj Munevera Ridžal.

                                         prva tri mjesta za šesti razred

Za VII razred:
1. Smajlović Velida, O.Š. „Alija Nametak, B.Han, vjeroučitelj Munevera Ridžal
2. Šćulić Džejlana, O.Š. „Alija Nametak“ B.Han, vjeroučitelj Munevera Ridžal,
3. Halilović Merjema, O.Š. „Žepče“ u Žepču, vjeroučitelj Selma Omerdić.

                                       prva tri mjesta za sedmi razred

Za VIII razred: 
1. Zahirović Sanida, O.Š. „Alija Nametak“ B.Han, vjeroučitelj Munevera Ridžal,
2. Gazić Fatima, O.Š. „Abdulvehab Ilhamija“ Ž.Polje, vjeroučitelj Amer Ahmić,
3. Badnjar Džemila, O.Š. „Žepče“ u Žepču, vjeroučitelj Selma Omerdić.


                                         prva tri mjesta za osmi razred
          naši predstavnici na nivou muftiluka sa vjeroučiteljicom Muneverom Ridžal 

                                    zajednička fotografija u holu škole

CATEGORIES
Share This