OBRAĆANJE GLAVNOG IMAMA MIZ ŽEPČE, h. Džafer ef. Gračića, na redovnoj Skupštini MIZ Žepče

OBRAĆANJE GLAVNOG IMAMA MIZ ŽEPČE, h. Džafer ef. Gračića, na redovnoj Skupštini MIZ Žepče

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova.

Salavat i selam neka je na Allahovog Poslanika i Vjerovjesnika Muhammeda s.a.v.s.

Poštovani muftija doc.dr. Ejub ef. Dautoviću, cijenjene kolege glavni imami i imami, poštovani predsjedniče medžlisa i članovi IO-a, kao i predsjedavajući Skupštine, zastupnici u Skupštini,

esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

 

Svima vama želim da izrazim dobrodošlicu na redovnu godišnju Skupštinu našeg medžlisa te da se lijepo i ugodno osjećate.

U suri Ali Imran, Allah dž.š. nam poručuje

„O vi koji ste dosegli vjerovanje, budite strpljivi i izdržljivi, na granicama bdijte i Allaha se bojte, da biste postigli ono što želite!“

Vjera je veliki Allahov dar svakom čovjeku ponaosob, ali preuzimanjem tog uztvišenog dara čovjek preuzima na sebe i ogromnu odgovornost očuvanja tog vrhonaravnog dara.

Čuvati vjeru znači neprestano biti oprezan, biti strpljiv, biti izdržljiv i uporan, kretati se u granicama Allahovih propisa uz permanentnu svjesnost Allaha dž.š.

Vjera kao vrhonaravni dar Allahov bila je, jeste sad i bit će predmet zavisti svih naših neprijatelja, kako onih nevidljivih tako i onih vidljivih do Sudnjega dana. Stoga će se oni truditi svim sredstvima da nam taj dar oduzmu, kako bi smo doživjeli poraz i ovog i budućeg svijeta. Njihovi napadi su trajni i visokostificirani.

S druge strane, samo kroz džemat , kroz zajednicu, kroz sistem (nizam) kroz jedinstvo na temelju vjere, kroz kontinuitet , kroz nesebičnu žrtvu i sabur, njihove namjere i želje bit će osujećene i poražene, a mi ćemo osjetiti slast uspjeha.

U zadnjih nekoliko godina kod Bošnjaka putem raznih medija pokušava se razviti osjećaj pesimizma i beznadežnosti. To je vrlo opasna igra na koju ni po cijenu svog vlastitog života ne smijemo pristati. Jer musliman nema ni jedan razlog da bude pesimista a milion razloga ima da bude optimista. Podsjećam  i sebe i vas na onaj hadis Allahovog poslanika s.a.v.s. u kojem se kaže da je vjernik uvijek na dobitku; ako ga zadesi nesreća i kušnja on se strpi, pa bude za to nagrađen, a ko ga zadesi blagostanje on se sav ushićen zahvali Allahu dš.š. pa opet bude nagrađen.

Za optimizam, mi Bošnjaci, na medžlisu IZ-e Žepče imamo itekako razloga. Rezultati koji su postignuti tokom proteklih godina  kao i tokom izvještajne godine su više nego dobri. Pohvale za takvo stanje prije svega treba uputiti našim džematlijama, džematskim odborima, izvršnom odboru i našim imamima na čelu sa glavnim imamom Izet ef. Efendićem. Naravno može se i mora bolje. S obzirom da sam ovdje tek četiri mjeseca, najveći dio ovog skupštinskog materijala je iz perioda kada  je funkciju glavnog imama obnašao Izet ef.

Duboko sam svjestan odgovornosti koju sam preuzeo i nastojat ću svim svojim kapacitetom nastaviti tamo gdje je Izet ef. stao. Naravno, uz podršku i povjerenje svih vas.

Rezultati na mektebskoj nastavi, kursu islama, aktivnosti Asocijacije žena, se mogu porediti sa daleko brojnijim medžlisima od našeg. A o kompletnom vjerskom životu i aktivnostima na tom polju imate informacije u materijalima koji je pred vama.

 

GLAVNI  IMAM MIZ-e  ŽEPČE, Džafer  ef.  Gračić, 10.02.2018.godine    

CATEGORIES
Share This