Lična karta hora Medžlisa IZ-e Žepče

Današnji Hor MIZ-e Žepče kroz koji je u proteklih 25. godina prošlo više od 70 mladića i djevojaka, a koji više od petnaest godina djeluje u gotovo istom sastavu, proistekao je iz ženskog Hora džemata Balačići, da bi u međuvremenu postao mješoviti hor Kulturnog društva Bošnjaka Žepče, a od 1993.godine pa sve do danas djeluje kao muški Hor MIZ Žepče.

članovi hora su;

1. Ridžal Zuhdija ef.
2. Ridžal Hamza
3. Ridžal Mihret
4. Imamović Fadil ef.
5. Tutnjić Irdin ef.
6. Efendić Mustafa
7. Efendić Muhamed
8. Mujić Senad ef.
9. Mujić Almir
10. Mujić Salih
11. Mujić Edib

CATEGORIES
Share This