Tekstovi ilahija i kasida sa CD-a

O islame  – 01
solista – Senad ef. Mujić

O islame vjero moja sveta
Spasu duse griješničke moje
Velike su tvoje svete misli
Tvoje ime veličanstveno je

Pred propisom uzvišenim tvojim
Mudri razum u prašinu pada
Zakoni su nepobitni tvoji
Tvoj šerijat vječita je pravda

Ti me učiš svim djelima dobrim
Ti me učiš časti i ljubavi
Ti me učiš da za tebe živim
Čovječanstvu da član budem pravi

Tvojih misli božanstvenih ja ću
Bit sljedbenik uvijek valjani
Tvoju svetu zapovijed ću slušat
A prezirat što tvoj propis brani.

                                                          Musa Ćazim Ćatić

JA VJERUJEM U BOGA  – 02
solista – Irdin ef. Tutnjić

Ja vjerujem u boga,
Jednog jedinog,
Koji rođen nije
I nije rodio

Ja vjerujem poslanstvo
Ahmed Muhammeda,
Salavat i selam
Nek je na njega

Ja vjerujem u sudnji
I posljednji dan,
I u život vječni
Poslije ovoga

 Ja znam zašto živim
Kuda putujem,
Svom se Rabbu divim
S dinom umirem

                                   Autor teksta: Zuhdija ef. Ridžal

DUŠA  NAJLJEPŠA  –  03

solista – Mirhet Ridžal

S vrela čistog zemzema
vode sam se napio
samo tebe nisam još
nikad nisam usnio

HEJ TI DUŠO NAJLJEPŠA
OD RESULA AHMEDA
HEJ TI DUŠO MIRISNA
NAŠEGA MUHAMMEDA
JA RESULALLAH
JA RESULALLAH, JA HABIBALLAH
JA ŠEFIALLAH, JA NEBIJALLAH, JA NEBIJALLAH

Makar da te sretoh ja
ja'l viđoh u snovima
da sam prošo’ kraj tebe
sve bi bilo drukčije

I na danu odluke
šta ćemo mi bez tebe
i da behar miriše
gdje će duše bosanske.

                                             Autor teksta: Hajrudin  Džaka

RAMAZAN  –  04

solista – Edib Mujić

Tespih uči cijeli svemir, u duši mi slatki nemir,
željno čekam dragog gosta,
mjesec Kur'ana i posta.

Mukabele, teravije, namirisane džamije,
duša miriše imanom,
ispunjena ramazanom.

HVALA TEBI GOSPODARU
NA OVOME VEL'KOM DARU,
HVALA TI U SVAKOM DANU
NA MJESECU RAMAZANU.
VJEČNI ŠUĆUR NEKA TI JE
NA SEHURU NA IFTARU.

Postaču koji ustraje, Uzvišeni Allah daje;
Rahmet, Magfiret, Selamet,
Sabur, Kuvvet i Merhamet.

Sjaj zvijezda treperavih, što sa neba gordo sjaje,
Zasjenjuje nur kandilja
Kad postaču haber daje.

Gospodaru, podari mi riječi kojima ću moći,
Iskazati svu zahvalnost,
Zbog dvadeset sedme noći.

U ovom mubarek šehru, postač ima baška čehru,
A i radost baška mu je
Kad isposti, bajramuje.

                                                          Autor teksta : Zuhdija ef. Ridžal

KAD JA POÐOH U DŽAMIJU – 05
solista – Senad ef. Mujić

KAD JA POÐOH U DŽAMIJU-LA ILAHE ILLALLAH
U DŽAMIJU KLANJAT SABAH-LA ILAHE ILLALLAH
SRETE MENE NAŠ PEJGAMBER-LA ILAHE ILLALLAH
NAŠ PEJGAMBER, NAŠ MUHAMMED, – LA ILAHE ILLALLAH

DI ME SRETE TU MI REČE-LA ILAHE ILLALLAH
ZNAŠ LI BRATE VALJA M'R'JETI-LA ILAHE ILLALLAH
OVAJ SVIJET OSTAVITI-LA ILAHE ILLALLAH
I SA NJEGA ODSELITI-LA ILAHE ILLALLAH

OVAJ SVIJET KAO CVIJET-LA ILAHE ILLALLAH
INSAN TI JE KAO BEHAR-LA ILAHE ILLALLAH
PUHNE EJJAN SPADE BEHAR-LA ILAHE ILLALLAH
PUHNU EJJAN ODE BEHAR-LA ILAHE ILLALLAH

                                                                     bosanska narodna uspavanka

AKO PITAŠ ŠTA JE ISLAM  –  06

solista – Irdin ef. Tutnjić

AKO PITAŠ, ŠTA JE ISLAM, EVO ŠTA
ČISTO SRCE, DOBRA DUŠA KOJA ZNA
DA JE ŽIVOT, ZDRAV I RADIN, KREPOSTAN
KO’ MOLITVA BOGU DRAGOM UGODAN

BIT, NA KORIST OKOLINI, RODU SVOM,
VOLJET LJUDE KAO BRAĆU DUŠOM SVOM,
VJEROVATI DA SE ZLOĆA VRAĆA ZLIM,
A DOBROTA NAGRAÐUJE NAJLJEPŠIM,

ČASTAN ŽIVOT MEÐ LJUDIMA PROŽOVIT’,
GDJE GOD MOŽEŠ DOBRO DJELO UČINIT’,
NAUKOM SE I POŠTENJEM OKITIT’
DJECU SVOJU U ISLAMU ODGOJIT’,

SVAKOM DJELU ISKREN NIJJET TREBA DAT,
U BOGA SE PUNIM SRCEM POUZDAT’.
SA SMIRENJEM TREBA PRIMIT SVAKI KRAJ,
GDJE JE SREĆA, A GDJE ŽALOST-HAJDE ZNAJ !

SVE ZAKONE I POUKE ŽIVOTNE,
SVE ISTINE I LJEPOTE DUHOVNE,
OD BEŠIKE PA DO DANA SUDNJEGA
NAČELA SU IZ KUR'ANA MUDROGA.

KO SE PO TOM ZA ŽIVOTA SVOG VLADA
MOŽE REĆI DA ISLAMU PRIPADA.
A BOG ZNADE KO JE KAKAV-SAMO ON,-
NEK UDJELI MILOST VJEČNU ROBU SVOM!

                                                                           Rešad Kadić
BOSNA  JEDINA  –  07
solista – Almir Mujić

Svi smo mi putnici
dušu vjetar potpiri
i mis'o što zaplaka
odnese do topraka.

Sve što imaš ne ljubiš
nemoj brate, nemoj ti
uzdišeš kad izgubiš
Bosnu treba čuvati

Ona nam je posebna
tu su polja mirisna
jetimi su Bosanski
amanet nam šehidski

NA PUTU DO DŽENNETA
JOŠ JE BOSNA NAJDRAŽA
JOŠ JE BOSNA JEDINA
STANICA DO DŽENNETA.

                                                Autor teksta: Hajrudin Džaka

HIDŽRA – 08
solista – Senad ef.Mujić

MEKKOM VLADA ZULUM, NASILJE I TMINA
IDOLOPOKLONSTVO DANAK SVOJ UZIMA.
STRAH OD HAKKA ISTINE, NAGNAO JE PAGANE
MU'MINE DA PROGONE IL’ ISLAM DA OSTAVE.

KOLIKO SU MU'MINI ČVRSTE VJERE BILI,
KAD SU HIDŽRU ČINILI, MEKKU NAPUSTILI.
NUR IMANA VJERNE VODI, DUŠE TEŽE KA SLOBODI
ENSARIJE U MEDINI ALLAH HIDŽROM UJEDINI.

KOLIKO SU MUŠRICI MRZILI MUHAMMEDA,
KADA SU ODLUČILI UBITI EL-EMINA.
KOL'KO HRABRO SRCE IMA U ALIJINIM GRUDIMA,
ALLAH JE RESULU DAO PA JE TAJNO IZAŠAO.

EBU BEKR ES-SIDDIK, MUHAMMEDOV SAPUTNIK,
S PEJGAMBEROM HIDŽRU ČINI – ISKUŠENJA U PEĆINI.
U MEDINI SVI ČEKAJU RESULA DA UGLEDAJU.
SREĆI NIGDJE KRAJA NEMA, TALE'AL BEDRU ALEJNA.

OD ALLAHA DOÐE EMER;
HIDŽRU ČINI PEJGAMBERE !
HIDŽRU ČIN'TE MUSLIMANI;
U MEDINU JESRIB ZVANI !
HIDŽRU ČINE ODABRANI –

                                                          Autor teksta; Zuhdija ef.Ridžal

JA MEN KADA  –  09

solista – Mirhet Ridžal

JA MEN KADA, BIL-LUTFI FI MA NERA,
ULTUF BINA, VAKDI LENA MA TERA,
MA ŠI'TE KAD KANE, VE MA LEM TEŠE'LEM JEKUN
MEHMA AKILUN FEKKERA.

VE HAZIHID-DUNJA BI EZVADŽIHA,
MAKZA LIMA KADDERTE BEJNE-L VERA,
SUBHANEKEL-LAHUMME MIN KADIRIN,
AHSENE SUN'AL KAULI IZ KADDERA,
JUDEBBIRU-L-EMREKE MA TAKTEDIR HIKMETUH,
SUBHANE MEN DEBBERA.

Ja Rabb, Ja Rabb, JA Rabb, ….

JA RABBU HEBNA MILLEDUNH, SELAM,
VEBSUT ALEJNEL UFKAL ENVERA,
JA RABB, JA RABBUHEBNA MILLEDUNH, SELAM,
VEBSUT ALEJNEL UFKAL ENVERA,
FEKAD TEDŽELLEJL, FEKAD TEDŽELLEJL,
FEDAK SEDŽEL-LEJLU MIN HAULINA
FEMA LIVEDŽHIS-SUBH, FEMA LIVEDŽIS-SUBH,
HIS-SUBHI EN JUBSIRA.

                                                                                                arapska

SALLA  ALEJKELLAHU – 10
solista – Senad ef. Mujić

SALLA ALEJKELLAHU  JA ADNANI,
JA MUSTAFA JA SAF VE TER-RAHMANI,
EL HAMDU LILLAHIL-LEZI E'ATANI,
HAZEL-GULAMET-TAJIBEL-ERZANI,

KAD SADE FIL-MEHDI A'LEL-VILDANI,
U'IZZUHU BIL-BEJTI ZIL-ERKANI,
HATTA ERAHU BALIGUL-BUNJANI,
ENTEL-LEZI SUMMITE FIL-KUR'ANI.

AHMEDUHU MEKTUBUN ALEL-DŽINANI,
SALLA ALEJKELLAHU FIL-E'AJANI,
AHMEDUHU FIS-SIRRI VEL-BURHANI,
HAKKAN ALEL-ISLAMI VEL-IMANI.

HADŽDŽ  –  11

solista – Senad ef. Mujić

LEBBEJK, LEBBEJK, LEBBEJKE JE RABBAN,
LEBBEJK, LEBBEJK, LEBBEJKE JA RABBAN.

DA JE MENI, DA JE MENI MEKKU DA VIDIM
PA DA, SRETAN, OKO KABE TAVAF UČINIM-
ALLAH, ALLAH – TAVAF UČINIM

DA JE MENI, DA JE MENI DA OBAVIM SAJ
SAFFI, MERVI DA POŽURIM, KAO HADŽERA-
ALLAH, ALLAH—KAO HADŽERA

DA JE MENI, U IHRAMU, NA AREFFAT STIĆ
TU DA STANEM PA DA RABBU DOVU UPUTIM-
ALLAH, ALLAH—DOVU UPUTIM

DA JE MENI, S MUZDELIFE SNAGE PON'JETI
DA, NA MINI, SVOGA NEFSA STRASTI UKROTIM-
ALLAH, ALLAH—STRASTI UKROTIM

DA JE MENI, U MEDINI, JA DA BORAVIM
TU, DA KLANJAM, KRAJ RESULA DA GA SELAMIM-
ALLAH, ALLAH—DA GA SELAMIM

DA JE MENI, DA JE MENI, HADŽ DA OBAVIM
PA DA UMREM, PA DA UMREM, A DA NE ŽALIM-
ALLAH, ALLAH—A DA NE ŽALIM
                                                                       Autor teksta: h. Esad Jašaragić

VEHBIJI  ZA  RAHMET-12

solista – Mirhet Ridžal

Ime tvoje Bogom dani
čista dušo šehidska
Bož'ji robe odabrani
Hamajlija si Bosanska.

Šehadet je želja tvoja
od Allaha uslišana
bila nam je tuga, koja
nikad nije opisana.

Radost tugu potiskuje
u džennetskim si baščama
tebi drage ilahije
sada učiš s hurijama.

Nismo tužni Vehbe više
srest ćemo se s tobom mi
u Ćitabu tako piše
šefaat je hakk šehidski.

                                                                  Autor teksta: Hidajet Purak


CATEGORIES
Share This