Kurs islama

Kurs islama

Već treću godinu organizujemo kurs islama za najbolje učenike srednje škole.
Kurs trenutno pohađa oko 45 učenika. Kurs se izvodi jednom sedmično, a sastoji se od: dva časa engleskog jezika, dva časa informatike i matematike, jedan čas posebne vjeronauke (razgovor o raznim temama) i jednog naučno-stručnog predavanja, koji obično drži neko od profesora sa sarajevskih fakulteta. Sa kursistima smo u vidu ekskurzije posjetili Mostar u 2003.g., Zagreb u 2004.g., a imamo namjeru u 2005.g. posjetiti Bošnjake u Novom Pazaru.
Kurs islama u ovoj godini pohađaju:

 
Ing. Rifat Fetić, koordinator kursa islama na nivou
BiH. Kurs djeluje u okviru Muslimanskog omladinskog
kruga pri Rijasetu IZ BiH.

Izet ef. Efendić – voditelj kursa

Suljo ef. Grabus – asistent

Stanimir Ječmenica – prof. matematike

Azra Efendić – predavač engleskog jezika

Slika sa predavanja (prof. Zijad Ljevaković)

Naprednija grupa na času engleskog jezika

Predavanje na času matematike

1.      Aganhodžić Almin,
2.      Ajan Amela,
3.      Badnjar Elvedin,
4.      Bajrić Medina,
5.      Bečić Enesa,
6.      Bijedić Emir,
7.      Čaušević Irma,
8.      Džinić Amela,
9.      Ðuzel Hanka,
10.  Efendić Ahmed,
11.  Fejzić Amel,
12.  Fejzić Ildana,
13.  Haćimić Medina,
14.  Hadžibekrić Anida,
15.  Hadžić Emina,
16.  Hajdarević Semir,
17.  Hasičević Elmira,
18.  Hasičević Emina,
19.  Huseinbašić Sedin,
20.  Jarčević Senka,
21.  Kapić Dževad,
22.  Koldžić Mensuda,
23.  Malićbegović Amar,
24.  Malićbegović Lida,
25.  Mehić Aida,
26.  Memčić Elvira,
27.  Mujić Arnesa,
28.  Neslanović Ema,
29.  Omerčić Muamera,
30.  Osmić Aldin,
31.  Pivić Merima         
32.  Poturović Amer,
33.  Prasko Arnela,
34.  Prijić Mahir,
35.  Rešić Amela,
36.  Rizvanović Emina,
37.  Sarajlić Sabahudin,
38.  Sinanović Aldina,
39.  Šabanović Albin,
40.  Šaćiragić Aida,
41.  Šahinović Mirza,
42.  Šišić Devleta,
43.  Tutnjić Armin.
44.  Zvekić Ahmed, 

CATEGORIES
Share This