Ulazak polaznika mektebske nastave u Kur'an

Ulazak polaznika mektebske nastave u Kur'an

Ova svečanost datira od prije 6 godina, a počela je pomalo slučajno u džematu Balačići. Kako nam se ta svečanost dopala i kako je odlično prihvaćena od polaznika mektebske nastave i njihovih roditelja, odlučili smo da je redovno pravimo u svim džematima koji to žele. Sada već imamo 7 džemata koji praktikuju ovu svečanost. Najvažnija stvar na ovoj svečanosti jeste zakletva ili svečana obaveza koju polaznici mekteba koji počinju učiti Kur'an tom prilikom javno izgovaraju pred svojim imamom, glavnim imamom i pred roditeljima i džematlijama. Ovom prilikom Medžlis IZ Žepče redovno dodjeljuje nagrade u vidu Kur'ana, prigodnih knjiga i paketića. Redovno se pronađu i drugi dobri ljudi koji ovom prilikom novčano nagrade polaznike koji počinju učiti Kur'an. U daljem tekstu ukratko ćemo vam prikazati dijelove svečanosti iz pojedinih džemata popraćene sa odgovarajućim fotografijama. Donosimo takođe tekst zakletve i imena polaznika po džematima.
Ulazak djece u Kur'an u džematu Žepče

SPISAK POLAZNIKA MEKTEBA ŽEPČE KOJI SU U 2005.G. „UŠLI“ U KUR'AN
1.     
Alić (            ) Aldijana,
2.     
Badnjar (Ćazim) Muhamed,
3.     
Bašić (               ) Dženana,
4.     
Bećirović (Hazim) Delila,
5.     
Čahtarević (        ) Ema,
6.     
Fejzić (              ) Amar,
7.     
Huremović (               ) Medina,
8.     
Kapić (Ramiz) Adis,
9.     
Krnjić (              ) Ermina,
10. 
Maglić (          ) Fuad,
11. 
Mehmedović (Rifat) Ašir,
12. 
Muftić (            ) Dženneta,
13. 
Muharembašić (Mustafa) Amerisa,
14. 
Mujčić (          ) Eldar,
15. 
Mujičić ( Vehid ) Nihad,
16. 
Mulabdić (        ) Admir,
17. 
Muslić (Senahid) Sezahija,
18. 
Muslić (Tarik) Ilhana,
19. 
Pašić (            ) Elma,
20. 
Pivić (Mehmed) Sumeja,
21. 
Prasko (            ) Lamija,
22. 
Ramuši (Ekrem) Amar,
23. 
Rešić (           ) Sara,
24. 
Rešić (          ) Jasmina,
25. 
Rešić (         ) Emina,
26. 
Šahinović ( Nurđehan) Emina,
27. 
Šečić (           ) Alma,
28.  Zvekić (Suvad) Haris.

 

Ulazak djece u Kur'an u džematu Šahmani

 
SPISAK POLAZNIKA MEKTEBA ŠAHMANI KOJI SU U 2005.G. „UŠLI“ U KUR'AN

1.      Čizmić (Haso) Nezir,
2.      Čizmić (Husein) Kenan,
3.      Čizmić (Omer) Fatima,
4.      Čolić (Hazim) Armin,
5.     
Čolić (Mehmedalija) Muhamed,
6.      Čolić (Midhat) Berina,
7.      Čolić (Muhamed) Belmina,
8.      Čolić (Refik) Bajro,
9.      Efendić (Fadil) Hasan,
10.  Efendić (Halil) Hamza,
11.  Efendić (Husein) Nermina,
12.  Mehinović (Ekrem) Rifet,
13.  Mehinović (Zajko) Amir,
14.  Okanović (Husein) Himzo,
15.  Okanović (Seid) Hasan.

 
Ulazak djece u Kur'an u džematu Jastrebac

SPISAK POLAZNIKA MEKTEBA JASTREBAC KOJI SU U 2005.G. „UŠLI“ U KUR'AN

 1. Bećirović (Ibrahim) Hurmo,
 2. Bećirović (Šefik) Bećir,
 3. Bećirović (Zahid) Zijad,
 4. Derlić (Nijaz) Ibro,
 5. Derlić (Zeid) Samira,
 6. Kendić (Husein) Hamid.

Ulazak djece u Kur'an u džematu Balačići

SPISAK POLAZNIKA MEKTEBA BALAČIĆI KOJI SU U 2005.G. „UŠLI“ U KUR'AN

 1. Efendić (Abdurahman) Safija,
 2. Efendić (Agan) Samir,
 3. Efendić (Begajet) Berin,
 4. Efendić (Fahrudin) Amina,
 5. Efendić (Fejzo) Amila,
 6. Efendić (Ibrahim) Redžo,
 7. Efendić (Ibrahim) Velida,
 8. Efendić (Idriz) Alma,
 9. Efendić (Mirsad) Belmin,
 10. Efendić (Semir) Lejla,
 11. Efendić (Semir) Lemana,
 12. Efendić (Teufik) Fatima,
 13. Efendić (Zuhrid) Fatima,
 14. Hadžić (Derviš) Zikret,
 15. Hadžić (Suljo) Dženeta.
 16. Hadžić (Zemir) Emina,
 17. Mujić (Fikret) Fikreta,
 18. Mujić (Ibrahim) Emina,
 19. Mujić (Salih) Madžida,
 20. Mujić (Samjil) Ismaila,
 21. Mujić (Selim) Derviša,
 22. Telalović (Almir) Zahid.
Ulazak djece u Kur'an u džematu Biljevina

SPISAK POLAZNIKA MEKTEBA BILJEVINA KOJI SU U 2005.G. „UŠLI“ U KUR'AN

 1. Aganović (Ferid) Ferida,
 2. Aganović (Sabit) Hajrudin,
 3. Delić (Enes) Ekrem,
 4. Delić (Mehmed) Ermin,
 5. Delić (Ibrahim) Muamer,
 6. Delić (Mehmedalija) Nermina,
 7. Delić (Mirso) Džejla,
 8. Delić (Remzo) Ahmed,
 9. Delić (Zijad) Halima,
 10. Hadžić (Suad) Sufjan,
 11. Hodžić (Agan) Belmin,
 12. Hodžić (Ahmet) Emrah,
 13. Hodžić (Edib) Elvedin,
 14. Hodžić (Munir) Selmedina,
 15. Krehmić (Avdo) Fejzullah,
 16. Krehmić (Ćazim) Alem,
 17. Krehmić (Hasan) Amina,
 18. Krehmić (Semir) Bego,
 19. Krehmić (Sinan) Rasim,
 20. Mandžuka ( Šefik) Esad,
 21. Mandžuka (Ibrahim) Zejneba,
 22. Šišić (Edin) Ensar,
 23. Zvekić (Hasan) Ahmet,
 24. Zvekić (Hasan) Ermin.
Ulazak djece u Kur'an u džematu Orčevići
Ulazak djece u Kur'an u džematu Brižđe

Z A K L E T V A

Ja ______________________________ iz ________________

ZAKLINJEM SE SVEMOGUĆIM ALLAHOM DŽ.Š.
DA   ĆU   KUR'AN, KOJI OD DANAS UČIM, UČITI I PROUČAVATI CIJELOG ŽIVOTA.
OBAVEZUJEM SE, DANAS OVDJE,
PRED SVOJIM EFENDIJOM,
PRED GLAVNIM IMAMOM,
I PRED  SVIMA VAMA, DA ĆU
NASTOJATI DA SE VLADAM, ŽIVIM I RADIM
KAKO TO KUR'AN PROPISUJE.
BIĆU MUSLIMAN-KA DO KRAJA ŽIVOTA,
ODGAJAT ĆU SVOJU DJECU DA BUDU MUSLIMANI,
ČUVAT ĆU SVOJ DŽEMAT,
SVOJU ISLAMSKU ZAJEDNICU,
I SVOJU DOMOVINU
BOSNU I HERCEGOVINU.

VALLAHI   BILLAHI   SUME   TALLAHI

            IMAM DŽEMATA                                          UČENIK MEKTEBA

            ________________                                        ________________

U Žepču

Dana 26.03.2005.g.


Mustafa Bečirović – BEMUST Sarajevo i gl. imam Medžlisa IZ Žepče Izet ef. Efendić

Gospodin Mustafa Bečirović vlasnik izdavačke kuće i štamparije BEMUST Sarajevo bio je 6 godina glavni imam u Medžlisu IZ Žepče. Sada živi i radi u Sarajevu, ali nikada nije zaboravio Žepče i svoje džematlije. Dao je veliki doprinos i ličnu donaciju u popravci Ferhat-pašine džamije i vakufske kuće u Žepču. Slučajno se našao na svečanosti ulaska djece u Kur'an u džematu Orčevići i oduševljen kompletnom ceremonijom darovao je novčani prilog od 1000KM, a u svrhu promocije ovih svečanosti.

CATEGORIES
Share This
NEWER POST
OLDER POST