Hadžije 2006.

Hadžije 2006.

Sa područja MIZ-a Žepče ove godine na hadždž putuje 10 hadžija, a to su:

Imamović Alija i Ćebira (supružnici) iz Mjestove Ravni – putuju autobusom

Tursanović Edhem i Fatima (supružnici) iz Žepča – putuju autobusom.

   
 Mujić Avdo iz Žepča, putuje autobusom.  Memčić Safet iz Begovog Hana, putuje autobusom

   
 Hibović Salih iz Mjestove Ravni. Putuje na hadž autobusom kao bedel za suprugu Salihu.  Tutnjić Šemso iz Orčevića. Putuje na hadž autobusom kao bedel za r. suprugu Hatu.
 

                    
 Muhamed Ahmed iz Orčevića. Putuje na hadž avionom kao bedel za r. Šabana Ahmića iz Brižđa.  Mujić Senad iz Begovog Hana. Putuje na hadž avionom kao bedel za r. Hrustanović Huseina iz Preočice.

CATEGORIES
Share This