Džuma-namaz u obnovljenoj džamiji u Mjestovoj Ravni

Džuma-namaz u obnovljenoj džamiji u Mjestovoj Ravni

Rekonstrukcija džamije u Mjestovoj Ravni, rađena u tri faze, započeta davne 2011.godine, na Dan džamija 07.05., u petak 08.12. 2017.godine, završena je privođenjem radova druge faze rekonstrukcije. Obavljena je džuma-namaz, čime je i zvanično počelo ponovno korištenje nakon 4 mjeseca intenzivnih radova i prekida obavljanja aktivnosti u džamiji. Inače, prva faza je završena 2013.godine, što je podrazumijevalo proširenje i dogradnju džamije, gradnja učionice, predulaza i abdesthane, u ukupnom novčanom iznosu cca.70.000,00 KM. Druga faza je obuhvatala zamjenu krova i postavljanje kupole, te radove na enterijeru džamije, postavljanje novog kamenog mihraba, mimbere i ćursa, te proširenje mahfila i presvlačenje unutarnjih zidova, što je koštalo oko 150.000,00 KM.

Većina sredstava je ukupljena od samih džematlija Mjestove Ravni, te mnogih pojedinaca koji su se odazvali dobrovoljno našoj akciji, te prilozima Ministarstva za izbjegla i raseljena lica, i sredstvima privatnih firmi.

Sljedeća faza su radovi na uređenju samog harema džamije, munare i rekonstrukcija pomoćnih objekata.

Neka Allah Uzvišeni namiri svakome prema nijjetu njegovom, amin!

Ahmet ef. Grabus

CATEGORIES
Share This