Dodijeljene stipendije za školsku 2006/2007. godinu

Obavještavamo naše džematlije da je I0 MIZ-e Žepče, zajedno sa svim imamima, na svojoj redovnoj sjednici, 27.10.2006.g. razmatrao prispjele molbe za dodjelu stipendija za školsku 2006/2007. godinu.
Na konkurs se prijavilo 39 srednjoškolaca i 10 studenata. Pošto je bilo nemoguće udovoljiti svima, morali smo detaljno analizirati jednog po jednog kandidata i paziti da stipendiju dobiju oni  kojima je najpotrebnija. Svi smo imali jednu zajedničku brigu, a to je da ne napravimo grešku. Allah najbolje zna da li smo u tome uspjeli, ali je sigurno da smo imali takav nijet Dodijeljeno je 30 stipendija, 23 za srednjoškolce i 7 za studente.

Stipendije su dobili:

SREDNJOŠKOLCI

R br. PREZIME 1 IME
ŠKOLA
l. Redžić (Ibre) Alma- Čole Medicinska, Zenica – III r.
2. Grahić (Ismet) Amra – Begov Han Gimnazija, Žepče – IlIr.
3. Sišić (Omera) Ibrahim-Biljevina Ekonomija-Žepče IV r.
4. Tutnić (Kasim) Saudin – Orčevići Ekonomska, Žepče – III r.
5. Jusufović (Mehmedalija) Mubina-M.Ravan Trgovačka, Žepče – III r.
6. Efendić (Ramo) Hata – Balačići Ekonomska, Žepče – III r.
7. Mujić (Ibrahima) Aldin-Ba1ačići Medresa-Sarajevo IV r.
8. Rizvanović (Emin) Ernina- Žepče Ekonomska,Žepče – IV r.
9. Odobašić (Huso) Arif – Žepče Ekonomska, Žepče – II r.
10. Efendić (Fehima) Nermin-Žepče Gimnazija-Žepče III r.
11. Rešić (Seva1a) Senad-Žepče Medresa-Sarajevo II r.
12. Liskovica (Suada) Suada-Žepče Tekstilna-Žepče II r.
13. Rahmanović (Fikreta) Sara-Begov Han Medresa-Sarajevo III r.
14. Grahić (Samira) Sadmira – Begov Han Trgovačka-Žepče III r.
15. Kazaz (Ibrahima) Beirnina – Begov Han Gimrrazija- Žepče II r.
16. Osmić (Huseina) Admira-Donja Golubinja Tekstilna-Žepče III r.
17. Aličković (Mirsada) Elmin-Gornja Gol. Saobraćajna-Žepče II r.
18. Colić (r.Ekrema) Minareta-Cole Girrmazija-Žepče II r.
] 9. Badnjar(Ragiba) Besima-Vitlaci Frizerska – Žepče II r.
20. Bašić (Huseina) Medina – Ozimica Frizerska – Žepče II r.
21. Ahmić (Sulje) Adel- Brižđe Saobraćajna – Žepče II r.
22. Tutnić (Hamida:) ViI dana – Orčevići Ekonomska- Žepče III r.
23. Husičić (Isrneta) Jasmin-Mjestova Ravan Ekonomska-Žepče IV r.
 
STUDENTI

R.br.
PREZIME I IME
Fakultet
1. Avdić (Zijad) Armin – Ozimica Kriminalistika – Sarajevo III godina
2. Zvekić (Nazifa) Elma – Zepče Ekonomija – Zenica II godina
3. Sabanović (Serifa) AIbin-Žepče Filozofski fakultet- Tuzla II godina
4. Smajilović (Safeta) Semin-Žepče Zdravstveni fakultet-Zenica II godina
5. Fejzić (Sulje) Senada-Žepče Filozofski-pedagogija-Sarajevo IIIgod.
6. Koldžić (Hasana) Mensuda-B. Han Pedagogij a-Zenica II godina
7. Ajan (Senada) Senaid-Ozimica Pedagogija-Zenica III godina

Napominjemo da jednu stipendiju za srednjoškoIca daje naš stipendista, koji je prošle godine završio fakultet, zaposlio se, i kao znak zahvalnosti sada će stipendirati jednu učenicu. Čaušević Mustafa i BilaIović Almir, takođe pored redovnih priloga u fond za stipendiranje, stipendiraće po jednog učenika.

U ime naših stipendista zahvaljujemo se na vašim prilozima!

 

 

CATEGORIES
Share This