U “noći Mi'radža” novih 10 učača Kur'ana

U “noći Mi'radža” novih 10 učača Kur'ana

U Žepču je, nakon akšam-namaza u noći Mi'radža, 15.05.2015.godine, u sklopu obilježavanja ove mubarek noći, od strane žepačkih imama, nakon proučenog Ja-Sin-i Šerifa i kelime-i-tevhida, predstavljeno novih 10 učača Kur'ana. Naime, od decembra prošle godine, do kraja aprila ove, 10 polaznika mekteba za odrasle, uspješno je savladalo kurs kur'anskog pisma, odnosno sufare. Najstariji polaznik je rođen 1946.godine a najmlađi, iz ove grupe, rođen je 1996. Njima je, nakon kratkog obraćanja, glavni imam MIZ-e Žepče, h. Izet ef. Efendić, uručio po primjerak Kur'ana Časnog, te tekst zakletve, koju prilikom “ulaska u Kur'an” tradicionalno izgovaraju novi učači u MIZ-e Žepče. Mekteb za odrasle, vodio je Irdin ef. Tutnjić, a novi učači su: Omerčić Selma, Omerčić Sabina, Fejzić Almasa, Pašić Vahdeta, Šečić Sanela, Mehić Indira, Huseinagić Selveta, Klanco Nisveta, Čolić Jasmina i Okanović Ibrahim.

CATEGORIES
Share This