Takmičenje polaznika mektebske nastave u školskoj 2004/2005 godini

Takmičenje polaznika mektebske nastave u školskoj 2004/2005 godini

Takmičenje polaznika mektebske nastave u školskoj 2004/2005 godini na nivou medžlisa IZ-e Žepče

U nedjelju 24.04.2005.g.održano je takmičenje mektebske nastave na nivou medžlisa IZ-e Žepče.  Takmičenje je održano u Begovom Hanu u džamiji Kolona.
Učenici se takmiče u poznavanju općeg znanja o vjeri i vjerskim propisima i u učenju Kur'ana. Takmičenje iz oblasti učenja Kur'ana bila je u dvije kategorije i to: učenici do 12 godina i učenici od 13-15 godina.

Takmičari iz općeg znanja

Iz općeg znanja takmičili su se :

 1. Ridžal Hamza, Balačići
 2. Tutnjić Vernesa, Brižđe
 3. Murtić Sajdin, Jastrebac
 4. Efendić Amra, Balačići
 5. Bećirović Silma, Mjestova Ravan
 6. Delić Edina, Biljevina
 7. Hodžić Emina, Biljevina
 8. Purak Emina, Orčevići
 9. Kadić Emina, Begov Han
 10. Prasko Merima, Donja Golubinja
 11. Sunger Jasmina, Orčevići
 12. Džinić Anesa, Žepče
 13. Kadić Mubina, Begov Han
 14. Mujić Nudžejma, Mjestova Ravan
 15. Ajan Alen, Ozimica
 16. Zahirović Midheta, Mračaj
 17. Nadžak Lejla, Orčevići
 18. Čizmić Dženana, Šahmani
 19. Prijić Aldin, Vitlaci
 20. Badnjar Hajra, Vitlaci
 21. Efendić Ajša, Šahmani
Pobjednik ovog takmičenja je Ridžal (Zuhdija) Hamza, iz džemata Balačići.


Ridžal (Zuhdija) Hamza, pobjednik iz općeg znanja


Takmičari iz kiraeta u kategoriji do 12 god.

U kategoriji do 12. godina iz kiraeta takmičili su se

 1. Pivić Sumeja, Žepče
 2. Derlić Amina, Jastrebac
 3. Efendić Nermin, Balačići
 4. Hadžić Merjema, Biljevina
 5. Mašić Almina, Brižđe
 6. Bečić Melisa, Begov Han
 7. Bećirović Lejla, Jastrebac
 8. Mujić Hazim, Ozimica
 9. Tutnjić Senada, Orčevići
 10. Kamerić Kimeta, Begov Han
 11. Muhamed Latif, Orčevići
 12. Prasko Amina, Donja Golubinja
 13. Tutnjić Eldar, Donja Golubinja
 14. Bajrić Alija, Mračaj
 15. Kapić Sedina, Vitlaci
 16. Čolić Selma, Šahmani
 17. Tutnjić Senaid, Mjestova Ravan
Pobjednik u ovoj kategoriji je Pivić (Mehmed) Sumeja iz džemata Žepče.


Pivić (Mehmeda) Sumeja, pobjednik iz kiraeta u kategoriji do 12 god.


Takmičari iz kiraeta u kategoriji do 15 god.

U kategoriji do 15 godina iz Kiraeta takmičili su se:

 1. Efendić Amar, Balačići
 2. Agić Ajdin, Žepče
 3. Mujić Helmina, Balačići
 4. Čolić Ahmaed, Žepče
 5. Ahmić Samira, Brižđe
 6. Kazaz Belmina, Begov Han
 7. Grahić Eldinalda, Begov Han
 8. Alić Vedad, Donja Golubinja
 9. Čolić Amina, Šahamni
 10. Mandžuka Amra, Biljevina
 11. Sinanović Benjamin, Orčevići
 12. Sinanović Samed, Orečvići
 13. Avdić Elmir, Ozimica
 14. Nadžak Ermin, Mjestova Ravan
 15. Bećirović Ahmed, Jastrebac
Pobjednik u ovoj kategoriji je Efendić (Ševal) Amar iz džemata Balačići.


Efendić (Ševal) Amar, pobjednik iz kiraeta u kategoriji do 15 god.

Za sve učesnike priređen je zajednički ručak.
Pobjednici su dobili vrijedne nagrade i oni će nas predstavljati na takmičenju na nivou muftiluka.
Komisija u sastavu: Imamović Fadil ef., Hadžić Jakub ef., Grabus Ahmet ef. Pratila je takmičenje iz općeg znanja i proglasila rezultate.
Komisija u sastavu Dedović Esad ef., Muhamed Ahmed ef. i Mujić Senad ef.  pratila je tok takmičenja u Kiraetu i proglasila rezultate i pobjednike.


Pobjednici na takmičenju i njihovi mualimi

CATEGORIES
Share This