Slikom i riječju po “hatmama” džemata MIZ Žepče 2016. godine

Slikom i riječju po “hatmama” džemata MIZ Žepče 2016. godine

U nedjelju, 08.05.2016. godine, održane su hatme u džematima Biljevina, Mjestova Ravan i Donja Golubinja.

U džematu Biljevina, od upisanih 141. polaznika, ispitima je prisustvovalo njih 94.

Nagrađeni su sljedeći učenici, po grupama;

1.      Grupa – Krehmić Dženita

2.     Grupa – Hodžić Tarik

3.      Grupa – Zvekić Adna

4.       Grupa – Delić Haris

„Učenik generacije“ mekteba Biljevina je Delić Haris.

Svim polaznicima podijeljeni su pokloni od strane džematlije/mutevelije Dubravić Bećira.

 

 

 

U džematu Mjestova Ravan, od upisanih 70 polaznika, ispitima je prisustvovalo njih 62.

Nagrađeni su sljedeći učenici, po grupama;

1.      Grupa – Husičić Elvedin

2.      Grupa – Grabus Rijad

3.      Grupa – Derlić Abid

4.      Grupa – Dedić Nedima

„Učenik generacije“ mekteba Mjestova Ravan  je Dedić Nedima .

 

Svim polaznicima podijeljeni su pokloni od strane džematlije Husičić Ediba.

 

U džematu Donja Golubinja, od upisanih 45 polaznika, ispitima je prisustvovalo njih 41.

Nagrađeni su sljedeći učenici, po grupama;

1.      Grupa – Alić Davud

2.      Grupa – Herceg Rijad

3.      Grupa – Hodžić Nizama

4.      Grupa – Hodžić Muamer

„Učenik generacije“ mekteba Donja Golubinja je Hodžić Muamer.

 

Svim polaznicima podijeljeni su pokloni od strane džematlija; Huseinagić Munira, Dilaver Mule i Džematskog odbora džemata Donja Golubinja.

 

U subotu, 14.05.2016. godine, održane su hatme u džematima Ozimica, Vitlaci-Želeća i Žepče.

U džematu Ozimica, od upisanih 76 polaznika, ispitima je prisustvovalo njih 71.

Nagrađeni su sljedeći učenici, po grupama;

1.      Grupa – Mujić Muhamed

2.     Grupa – Imamović Lamija

3.      Grupa – Mujić Lejla

4.       Grupa – Hadžić Sumeja

„Učenik generacije“ mekteba Ozimica je Hadžić Sumeja.

Svim polaznicima podijeljeni su pokloni od strane džematlija Ajan Esada, Avdić Mirnesa i Mujić Remiza, kao i džematskog odbora.

 

U džematu Vitlaci-Želeća, od upisanih 42 polaznika, ispitima je prisustvovalo njih 33.

Nagrađeni su sljedeći učenici, po grupama;

1.      Grupa – Mehić Semir

2.      Grupa – Krehmić Sumeja

3.      Grupa – Mehić Ermin

4.      Grupa – Mehić Ajla

„Učenik generacije“ mekteba Vitlaci-Želeća  je Mehić Ajla .

Svim polaznicima podijeljeni su pokloni od strane džematlija džemata i Prijić Ernada.

 

U džematu Žepče, od upisanih 227 polaznika, ispitima je prisustvovalo njih 192.

Nagrađeni su sljedeći učenici, po grupama;

1.      Grupa – Adelila Badnjar

2.      Grupa – Ehlimana Omerović

3.      Grupa – Šečić Elma

4.      Grupa – Kendić Sakib

„Učenik generacije“ mekteba Žepče je Kendić Sakib.

 

Svim polaznicima podijeljeni su pokloni od strane džematlije Dervišić Galiba i njegove hanume, zatim paketići od pekare „EKMEK“ Poturović Haris i Malićbegović Amer, kao i od džematskog odbora džemata Žepče.

 

U nedjelju, 15.05.2016. godine, održane su hatme u džematima Orčevići i Balačiči.

U džematu Orčevići, od upisanih 82 polaznika, ispitima je prisustvovalo njih 82.

Nagrađeni su sljedeći učenici, po grupama;

1.      Grupa – Sinanović Ahmed

2.     Grupa – Nadžak Zekerijah

3.      Grupa – Čizmić Husein

4.       Grupa – Abdulah Muhamed

„Učenik generacije“ mekteba Orčevići je Abdulah Muhamed.

Svim polaznicima podijeljeni su pokloni od strane djece r. h. Šabana Tutnjića.

 

 

U džematu Balačići, od upisanih 52 polaznika, ispitima je prisustvovalo njih 52.

Nagrađeni su sljedeći učenici, po grupama;

1.      Grupa – Efendić Muhamed

2.      Grupa – Efendić Davud

3.      Grupa – Aganović Amina

4.      Grupa – Mujić Ajla

„Učenik generacije“ mekteba Balačići je Mujić Ajla.

 

U subotu, 21.05.2016. godine, održane su hatme u džematima Brižđe, Šahmani-Gornja Golubinja i Jastrebac.

U džematu Brižđe, od upisanih 27 polaznika, ispitima je prisustvovalo njih 26.

Nagrađeni su sljedeći učenici, po grupama;

1.      Grupa – Ahmić Ibrahim

2.     Grupa – Mašić Dženita

3.      Grupa – Tutnjić Mersudin

4.       Grupa – Omerović Mubina

„Učenik generacije“ mekteba Brižđe je Omerović Mubina.

Svim polaznicima podijeljeni su pokloni od strane džematlija Ahmić Zijada i Himze.

 

U džematu Šahmani-Gornja Golubinja, od upisanih 48 polaznika, ispitima je prisustvovalo njih 48.

Nagrađeni su sljedeći učenici, po grupama;

1.      Grupa – Saletović Edina

2.      Grupa – Čolić Džejna

3.      Grupa – Mehinović Nadir

4.      Grupa – Efendić Namir

„Učenik generacije“ mekteba Šahmani-Gornja Golubinja je Efendić Namir.

Svim polaznicima podijeljeni su pokloni od strane džematlije Sabita Okanovića, te Malićbegović Amera i Poturović Harisa ( pekara „EKMEK“ i „MLINI PEK“).

 

U džematu Jastrebac, od upisanih 34 polaznika, ispitima je prisustvovalo njih 34.

Nagrađeni su sljedeći učenici, po grupama;

1.      Grupa – Karahasanović Almira

2.      Grupa – Derlić Tifija

3.      Grupa – Bećirović Hajrija

4.      Grupa – Bećirović Merima.

„Učenik generacije“ mekteba Jastrebac je Bećirović Merima.

 

Svim polaznicima podijeljeni su pokloni od strane džematlije Murtić Vahdete i džematskog odbora.

 

U nedjelju, 22.05.2016. godine, održane su hatme u džematima Begov Han, Mračaj i Begovina-Polje.

U džematu Begov Han, od upisanih 132 polaznika, ispitima je prisustvovalo njih 110.

Nagrađeni su sljedeći učenici, po grupama;

1.      Grupa – Mujkić Inas

2.     Grupa – Memčić Nejra

3.      Grupa – Kadić Enis

4.       Grupa – Kadić Arna

„Učenik generacije“ mekteba Begov Han je Kadić Arna.

 

Svim polaznicima podijeljeni su pokloni od strane Džematskog odbora i roditelja.

 

U džematu Mračaj, od upisana 23 polaznika, ispitima je prisustvovalo njih 23.

Nagrađeni su sljedeći učenici, po grupama;

1.      Grupa – Jusufović Omer

2.      Grupa – Bunić Lea

3.      Grupa – Zgrčo Dženita

4.      Grupa – Jusufović Samra

„Učenik generacije“ mekteba Mračaj je Jusufović Samra.

Svim polaznicima podijeljeni su pokloni od strane Džematskog odbora.

 

U džematu Begovina-Polje, od upisanih 43 polaznika, ispitima je prisustvovalo njih 40.

Nagrađeni su sljedeći učenici, po grupama;

1.      Grupa – Memčić Ahmed

2.      Grupa – Memčić Almina

3.      Grupa – Sello Davud

4.      Grupa – Mujić Alija

„Učenik generacije“ mekteba Begovina-Polje je Mujić Alija.

 

Svim polaznicima podijeljeni su pokloni od strane „Bećirović“ d.o.o. i džematlija.

Svim ispitima prisustvovao je glavni imam h. Izet ef. Efendić, a ispite je u džematima provela komisija u sastavu; Ramo ef. Hodžić, predsjednik, te članovi, Ahmet ef. Grabus i Irdin ef. Tutnjić.

 

CATEGORIES
Share This