Predsjednik Udruženja ilmijje IZ u BiH, Nesib ef. Hadžić posjetio MIZ Žepče

Predsjednik Udruženja ilmijje IZ u BiH, Nesib ef. Hadžić posjetio MIZ Žepče

Predsjednik Udruženja ilmijje IZ u BiH, Nesib ef. Hadžić, prisustvovao je redovnom seminaru imama MIZ Žepče, u utorak, 15.3.2022.godine. Tokom razgovora, Nesib ef. je imame MIZ Žepče upoznao sa aktivnostima Udruženja ilmijje, o projektima koji se vode i koji su planirani, a razgovaralo se i o aktuelnoj problematici, predramazanskim i ramazanskim aktivnostima, kao i o svakodnevnom životu imama. Razgovor je bio idealna uvertira u knjigu koju je imamima MIZ Žepče ponudio Nesib ef. pod naslovom „Bosanskohercegovački imami u vrijeme komunizma“, čiji je autor dr. Adis Sultanović. Knjiga „Bosanskohercegovački imami u vrijeme komunizma“ – Društveni položaj i djelovanje imama u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1971. godine predstavlja dorađenu doktorsku disertaciju Adisa Sultanovića koju je pod naslovom „Društeni položaj i djelovanje imama u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1971. godine“ odbranio na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu. Predmet ove studije, koja je nedavno izašla iz štampe, je društveni položaj i djelovanje imama u Bosni i Hercegovini u periodu od 1945. do 1971. godine. Cilj je bio sagledati stanje i prilike koje su utjecale na položaj bosanskohercegovačkih imama u društvu uopće i u Islamskoj zajednici u BiH posebno. Pored toga, važno je bilo proučiti i predstaviti ukupno djelovanje imama u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1971. godine u namjeri razumijevanja njihovog vjersko-prosvjetnog rada, kao i njihovog doprinosa Islamskoj zajednici u BiH i socijalističkom društvu općenito. Izdavači knjige su Udruženje ilmijje IZ u BiH i Izdavački centar Rijaseta IZ u BiH El-Kalem.

T.Ir.

CATEGORIES
Share This