POSEBNIM PROGRAMOM OBILJEŽANA NOĆ BEDRA

POSEBNIM PROGRAMOM OBILJEŽANA NOĆ BEDRA

Ferhat-pašina džamija je bila domaćin mevludu u povodu mubarek noći Lejletul-Bedr, ramazana 1445.h.g. odnosno 26. marta 2024. godine. Prema tradiciji od nekoliko desetina godina, mevlud priređuje porodica Šečić, djeca i porodice rahmetli h. Nasiha hanume. Ovaj mevlud je i centralni mevlud za područje MIZ-e Žepče kojim se obilježava Lejletu-l-Bedr.

Mevludski program, učenje ilahija i kasida, učenje odlomaka iz mevluda, izveli su glavni imam MIZ Žepče, imami džemata Žepče, i polaznici mekteba Žepče. Učešće u programu uzeli su i žepački glavni imam u penziji, Izet-ef. Efendić, i gost u džematu Žepče, muhaffiz, Mustafa-ef. Efendić. U toku programa, kako to adet nalaže, podijeljeni su i sokovi za osvježenje, te, skromne hedije, koje pripremi Udruženje porodica šehida i poginulih boraca općine Žepče “Zambak”.

“Zambak” je suorganizator ovoga mevluda od prestanka agresije na našu domovinu. Na kraju mevludskog programa, uslijedilo je obraćanje glavnog imama MIZ Žepče, Džafer-ef. Gračića, koji se u svom govoru osvrnuo na vrijednosti Bedra i bitke koja se dogodila, i najavio posebnog gosta, direktora Behram-begove medrese iz Tuzle, dr. Ahmed-ef. Hatunića. Dr. Hatunić, je spomenuo šehide Bedra i uspostavio paralelu sa šehidima našega Medžlisa, jer je, sastavni dio mevludskog programa, čitanje imena svih šehida naše općine, njih 243, i civilnih žrtava rata, njih 20.

Veliki broj prisutnih džematlija, sa velikom pažnjom, slušali su izuzetno nadahnuto i iskreno predavanje dr. Hatunića, te poruka koje je uputio.

Na kraju je ostalo samo da zamolimo uzvišenog Boga, da nam naš ibadet primi u ovom velikom mjesecu i u ovoj velikoj noći, da porodici Šečić ukabuli ovo hairli djelo, a „Zambak“-u da s ovom praksom nastavi, kako bi na ovaj način prenosili priču novim generacijama, o događanjima u našim džematima tokom agresije na domovinu. Posebno zahvaljujemo dr. Hatuniću i njegovoj hanumi na dolasku i prisustvu zajedničkom iftaru i mevludu.

SJEĆAMO SE I MOLIMO DRAGOG BOGA DA IM PODARI LIJEPI DŽENNET!

AGIĆ (OSMANA) ŠAHBAZ

AHMIĆ (HALILA) AHMET

ALAJBEGOVIĆ (ADEMA) DERVIŠ

ALIČKOVIĆ (ISMETA) HALIL

ALIČKOVIĆ (SULEJMANA) NERMIN

ALIĆ (IBRAHIMA) ERNAD

ALIĆ (JUSUFA) ALMIR

ALIĆ (MUHAMEDA) HUSEIN

ALIĆ (MUHAMEDA) HASAN

ALIĆ (MUHAMEDA) SAMIR

AVDIĆ (AŠIRA) NERMIN

AVDIĆ (FEHIMA) HIMAN

AVDIĆ (MEHE) SAMIR

AVDIĆ (SALIHA) SEMIZ

BADNJAR (OSMANA) SALIM

BADNJAR (SMAJE) MUJO

BAJRIĆ (JUNUZA) BAHRUDIN

BAJRIĆ (JUNUZA) JUSUF

BAŠIĆ (OSMANA) BAJRO

BAŠIĆ (AŠIRA) EMIN

BEČIĆ (HASANA) SALIM

BEČIĆ (SULJE) RASIM

BEČIĆ (FUADA) KEMAL

BEČIĆ (NEDŽIBA) ESAD

BEČIĆ (RASIMA) SIFET

BEČIĆ (SALIHA) ELVIR

BEČIROVIĆ (MUNIBA) MURIS

BEĆIROVIĆ (RAME) MESUD

BEGIĆ (AHMETA) MUHAMED

BEJZIĆ (MEHMEDA) SABAHUDIN

BERBEROVIĆ (MEHMEDA) ELVEDIN

BERBIĆ (HUSEINA) NEDŽAD

BERIDAN (HAMZE) HARUN

BEŠIĆ (ALIJE) HASAN

BEŠLAGIĆ (IBRAHIM) RAZIJA

BIJEDIĆ (DERVIŠA) HIMZO

BIJEDIĆ (ALIJE) SENAD

ČAJLAK (MUSTAFE) EMIR

ČAKRAMA (SALIHA) FERID

ČAUŠEVIĆ (FAHIRA) MUJAGA

ČIČEKLIĆ (ARIFA) NEDŽAD

ČIZMIĆ (IBRAHIMA) ŠEFIK

ČIZMIĆ (MUHAMEDA) SULJO

ČIZMIĆ (OSMANA) MIRSAD

ČOKER (IBRAHIMA) SAMIR

ČOLIĆ (TAHIRA) SENAD

ČOLIĆ (HASANA) MERSID

ČULIĆ (HAMIDA) HAMZALIJA

ČULIĆ (SEADA) SAMIR

ĆAMO (ŠABANA) SENAD

DEDIĆ (AHMETA) EŠREF

DEDIĆ (OSMANA) EŠREF

DEDIĆ-VRBANIĆ (IBRAHIMA) HUSEIN

DELIĆ (HAZIMA) IBRO

DELIĆ (SINANA) MUHAMED

DELIĆ (AZIZA) EKREM

DELIĆ (REFIKA) FAHRUDIN

DERLIĆ (RAMIZA) RAMO

DERLIĆ (REĐE) NEDŽAD

DERLIĆ (SMAILA) FEHRAT

DERLIĆ (ZAJIMA) ESMIR

DERONJA (VEJSILA) FAHIR

DROCIĆ (RAMIZA) HARIS

DŽINIĆ (AVDE) SEAD

DŽINIĆ (AVDE) RAGIB

DŽINIĆ (MUSTAFE) MIDHAT

DŽINIĆ (MUSTAFE) RUSMIR

DŽINIĆ (SAFETA) ALMIR

ĐUZEL (ASIMA) SABAHUDIN

EFENDIĆ (BEČIRA) HUSO

EFENDIĆ (DEDE) ŠEMSO

EFENDIĆ (HUSEINA) VEHBIJA

EFENDIĆ (MUJE) REDŽO ef.

EKMEKČIĆ (SMAJE) IBRO

EKMEKČIĆ (SMAJE) KASIM

FEJZIĆ (REFIKA) MUSTAFA

FEJZIĆ (BILALA) EDIB

FEJZIĆ (BILALA) EDIN

FEJZIĆ (MURISA) NEDŽIB

FEJZIĆ (SULEJMANA) ESAD

GRABUS (ŠEVKE) NEZIR

GRAHIĆ (HUSEJNA) ZULFO

GRAŠAREVIĆ (AVDE) MUJO

GRAŠAREVIĆ (AVDE) SMAJL

HAĆIMIĆ (SALIMA) IZUDIN

HADŽIĆ (ALIJE) HAMZALIJA

HADŽIĆ (ĐULAGE) ZAHID

HADŽIĆ (HASANA) LATIF

HADŽIĆ (HUSNIJE) SALIH

HADŽIHASANOVIĆ (ALIJE) VAHIDIN

HAJRIĆ (SULEJMENA) MUNIR

HALILIĆ (BAHRUDINA) SENAD

HALILOVIĆ (AVDE) ALMIR

HALILOVIĆ (ENIZA) SAMIR

HALILOVIĆ (MUSTAFE) BAHRUDIN

HASANBAŠIĆ (HUSEINA) IBRAHIM

HASIČEVIĆ (OSMANA) ERNAD

HIBOVIĆ (HASANA) HUSEIN

HIBOVIĆ (HUSEINA) AMIR

HIBOVIĆ (MUHAMEDA) RAMIZ

HIBOVIĆ (SALIHA) OMER

HIBOVIĆ (SALIMA) MIRNES

HODŽIĆ (JAHIJE) MEHO

HODŽIĆ (SALIHA) NEZIR

HODŽIĆ (SALIHA) SENAD

HUREMOVIĆ (OSMANA) KASIM

HUSIČIĆ (IBRAHIMA) AHMET ef.

HUSIČIĆ (DŽEMILA) ISLAM

HUSIĆ (MUNIBA) IDRIZ

HUSIĆ (UZEIRA) HUSEIN

HUSKIĆ (MEHMEDA) HUSEIN

IBRAKOVIĆ (MUHAREMA) SALIH

IBRIĆ (SMAILA) SAMIR

JAŠAREVIĆ (ISMETA) OSMAN

JAŠAREVIĆ (MUHE) SEJDO

JUSUFOVIĆ (ABDULAHA) ASIM

JUSUFOVIĆ (ENIZA) HAZIM

JUSUFOVIĆ (KASIMA) ESAD

JUSUFOVIĆ (MUHAMEDA) DŽUBEIR

JUSUFOVIĆ (MUHAMEDA) FEHRET

KADIĆ (EKREMA) ŠEVKIJA

KAFEDŽIĆ (HIMZE) IZUDIN

KAMERIĆ (IBRE) SELIM

KAMERIĆ (MEHMEDA) SALIH

KAPIĆ (BAJRE) HAJRUDIN

KAPIĆ (HALILA) ESAD

KARSO (HASANA) ZIKRET

KAZAZ (SALIMA) SEAD

KREHMIĆ (NEZIRA) SAMIR

MAGLIĆ (NEZIRA) ELVIR

MAGLIĆ (ILHAMIJE) AMIR

MAKIĆ (JUSUFA) EDIN

MAKIĆ (SALIHA) SENAD

MANDŽUKA (RAMIZA) MUNIR

MANDŽUKA (ADEMA) AMIR

MANDŽUKA (OSMANA) MUHAMED

MANDŽUKA (ŠEVKE) ESAD

MAŠIĆ (HUSE) ESAD

MAŠIĆ (MUHAMEDA) IZUDIN

MAŠIĆ (RAMIZA) OMER

MAŠIĆ (MEHMEDA) ĐELIL

MAŠIĆ (RAŠIDA) HILMO

MEDIĆ (HANKE) REFIK

MEHIĆ (IBRE) NIHAD

MEHIĆ (IBRAHIMA) SALKO

MEHIĆ (IBRAHIMA) ZIJAD

MEHIĆ (OMERA) HILMO

MEHIĆ (OMERA) SULEJMEN

MEHIĆ (REMZE) MUSTAFA

MEHIĆ (ŠABANA) FERID

MEHMEDOVIĆ (KASIMA) RAMIZ

MEMČIĆ (HIMZE) ESAD

MENZILOVIĆ (SEADA) ADNAN

MEŠELJEVIĆ (IBRAHIMA) REDŽIB

MEŠELJEVIĆ (NAZIFA) JUSUF

MUJANOVIĆ (ŠERIFA) ENES

MUJČIĆ (MUJE) SALIM

MUJETEKIĆ (SALKE) SENAID

MUJIĆ (MEHEMDA) SENAD

MUJIĆ (HASANA) BAHRUDIN

MUJIĆ (HAŠIMA) SENAD – Buco

MUJIĆ (MEVLE) ESAD

MUJIĆ (MUNIBA) MEHMED

MUJIĆ (MUNIBA) SABIT

MUJIĆ (MUSTAFE) HAZIM

MUJIĆ (NEZIRA) MEHMED

MUJIĆ (RAŠIDA) KEMAL

MULABDIĆ (MEHMEDA) ENVER

MULAHASIĆ (HASANA) SAKIB

MULIĆ (HUSE) JUSO

MURTIĆ (MEHMEDA) FIKRET

MURTIĆ (SINANA) AHMET

MUSIĆ (HAZIMA) JASMIN

MUSLIĆ (FERIDA) SUAD

MUSLIĆ (HUSEINA) AVDO

MUSLIĆ (ISLAMA) FIKRET

MUSTAFIĆ (ESETA) HALID

MUŠIĆ (SINANA) BRAJKO

NADŽAK (IBRAHIMA) ABDULLAH

NADŽAK (NEZIRA) NEZIR

OKANOVIĆ (HAJRE) ISLAM

OKANOVIĆ (HUSEINA) HAZIR

OKANOVIĆ (SALIMA) NUSRET

PAŠALIĆ (NURIJE) RASIM

PAŠIĆ (HAZIMA) EDIB

PAŠIĆ (HAZIMA) SENAD

PAŠIĆ (NEZIRA) JASMINA

POTUROVIĆ (IBRAHIMA) SENAD

POTUROVIĆ (SALIMA) HAJRUDIN

POTUROVIĆ (SALKE) HAJRIJA

PRASKO (DŽEMILA) MIRSAD

PRASKO (ENIZA) MIRSAD

PRASKO (SAKIBA) SADIN

PRASKO (SALIMA) MIRSAD

PRELDŽIĆ (RAMIZA) SANIN

PRELDŽIĆ (RASIMA) KEMAL

PRELDŽIĆ (RASIMA) SELVER

PRIJIĆ (DERVIŠA) SAKIB

PRIJIĆ (MUSTAFE) ZEJNIL

PRIJIĆ (RAME) RAMIZ

PURAK (MEHMEDA) SELIM

REDŽIĆ (SALIMA) HIDAJET

SARAJLIĆ (RASIMA) ENES

SELIMOVIĆ (ISMETA) ŠERIF

SERHATLIĆ (ASIMA) ŠEMSO

SINANOVIĆ (IBRAHIMA) JUSUF

SKENDEROVIĆ (SALIMA) MUSTAFA

SMAJLOVIĆ (BEKRIJE) BEKRIJA

SMAJUKOVIĆ (SEJFE) EMIN

STENAKLIĆ (NEZIRA) SENAD

SULJAKOVIĆ (HASANA) MUMIN

SULJIĆ (REFIKA) MUJO

SULJKANOVIĆ (OSMANA) HAJRUDIN

SUNGER (SELIMA) AZEM

SUŠIĆ (AHMETA) SEMKA

ŠABANOVIĆ (ADEMA) IBRAHIM

ŠAHINOVIĆ (AVDE) SEJFUDIN

ŠČULIĆ (ĆAŠIFA) VELID

ŠČULIĆ (DŽEMILA) IBRAHIM

ŠEČIĆ (DŽAFERA) NEDŽAD

ŠEČIĆ (DŽAFERA) NIHAD

ŠEČIĆ (HUSEINA) NERMIN

ŠIŠIĆ (NURAGE) KASIM

TABAKOVIĆ (AHMEDA) HAMDIJA

TOPOVČIĆ (ALIJE) ŠABAN

TOPOVČIĆ (REDŽE) DERVIŠ

TUKA (ČAMILA) ZULFO

TUTNIĆ (DŽEMILA) SAFET

TUTNJIĆ (ŠERIFA) ŠEFIK

TUTNJIĆ (HAKIJE) ĆERIM

TUTNJIĆ (MEHMEDA) DŽEVAD

TUTNJIĆ (MUSTAFE) ŠEFIK

TUTNJIĆ (SALIHA) SENAD

USEJNOVSKI (MEDIJE) KASIM

ZAHIROVIĆ (MEHMEDA) HALID

ZEČAK (SULJE) HUSEJIN

ZGRČO (HAMDE) FERID

ZGRČO (ŠEMSE) NEDŽIB ef.

ZGRČO (RAŠIDA) FIKRET

ZGRČO (SADIKA) ZIJAD

ZVEKIĆ (ŠERIFA) HANEFIJA

ZVEKIĆ (NEZIRA) RAMIZ

ŠEHIDA – 243.

CIVILNE ŽRTVE RATA

ČAUŠEVIĆ ZIBA

DEDIĆ MELISA

DŽINIĆ SALA

GAZIĆ HAJRIJA

GAZIĆ SAMIR

HAJRIĆ ARMIN

JUSUFOVIĆ HUSEIN

KESIĆ RASIM

MALIĆBEGOVIĆ ENISA

MANDŽUKA SALIM

MEHIĆ MEHMEDALIJA

MEMČIĆ ABDURAHMAN

MUJETEKIĆ (ABDURAHMAN) SALKO

MUJIĆ ŠERIF

MULABDIĆ AMINA

MUSLIĆ SALIH

OMANOVIĆ BAHRA

PUSTAHIJA MUBINA

ŠAČIĆ AVDO

ŠEČIĆ ESMA

T. Irdin

CATEGORIES
Share This