Novosti iz džemata Balačići

Džemat Balačići pripremio je niz novih dešavanja i događanja, koja, evo ovdje i predstavljamo, i to sljedećim redom;
                         
                                          Novi tepisi u džamiji u Balačićima

                                                    detalj iz džamije u Balačićima

Ovih dana džamija u Balačićima osvanula je u novom ruhu. Naš dobri džematlija hadži Nedžib Mujić, sa svojom porodicom, donirao je sredstva za kupovinu novih ćilima. Mahfil džamije prekrili su njegovi sinovi Nermin i Ramo, dok je ćilime za glavnu prostoriju uvakufio hadži Nedžib . Hadžija je i ranije svojim aktivnostima i donacijama unaprjeđivao naš džemat (put i sl.). Molimo uzvišenog Allaha da ga obilato nagradi!

s desna na lijevo-  vakifi Mujić Nermin, Mujić h. Nedžib, Mujić Ramo i Zuhdija ef. Ridžal
 

                                                              Nova ograda oko džamije

Tokom ramazana 2008.godine, harem džamije u Balačićima dobio je novu betonsku ogradu. Naročit doprinos u ovoj aktivnosti dao je hadžija Bajro Efendić.

                                                 betonska ograda oko džamije

                                                     Računari u mektebu Balačići

Učionica mekteba Balačići spada u red opremljenijih učionica na našem medžlisu. Krajem 2008.godine učionica je dobila 3 računara, koja je donirao Enes Mujić sa svojim prijateljima.

                                                                    detalj iz učionice
 

                                                              Zasad vakufa u Balačićima

Vakuf džemata Balačići zasađen je sa 260 sadnica voća. Poseban doprinos ovoj akciji dao je džematski odbor sa mutevelijom Hadžić Hasanom.


                                                       sadnice u vakufu Balačići

CATEGORIES
Share This