Kurs islama za srednjoškolce

Kurs islama za srednjoškolce

Već četvrtu godinu u MSŠ Žepče organizira se "Kurs islama". Na kurs se dobrovoljno upisuju vrlodobri i odlični učenici srednje škole. Kurs se sastoji od jednog časa Kur'ana, jednog časa Ibadata, dva časa engleskog jezika i predavanja koje obično održi neko od profesora sa sarajevskih fakulteta. Ove godine na kurs se prijavilo više od 50 polaznika pa su organizirani u 2 grupe. Učenici prvog i drugog razreda čine jednu, a učenici trećeg i četvrtog razreda drugu grupu.

Polaznici kursa I grupa

Polaznici kursa II grupa

Za razliku od ranijih godina u sklopu ovoga kursa uveden je i debatni klub. To znači da će naši polaznici kursa svaku četvrtu sedmicu ići nekom u goste, ili će nama neko doći u goste. Na tim međusobnim druženjima polaznici kursa vodiće međusobne debate o temama koje su slušali u protekla 3 vikenda.

U nedjelju 26.03.2006.g. naši polaznici kursa gostovali su u Zenici. Sa kolegama iz Zenice debatovali su na temu „Fenomen mode i kriza identiteta“. Sve je bilo mnogo bolje nego što smo očekivali, a Zeničani su bili pravo dobri domaćini. Profesorica Almedina Ćelebić, koja je inače držala predavanja na ovu temu, te samim tim i arbitrirala u ovoj debati, bila je oduševljena nastupom i izlaganjem naših učenika.

Naša ekipa u Zenici učestvuje u debati u sastavu: Hanka Ð., Alma Č., Emina R. i Lejla P.

CATEGORIES
Share This