JAVNA TRIBINA – “HALAL I HARAM U ISHRANI MUSLIMANA”

JAVNA TRIBINA – “HALAL I HARAM U ISHRANI MUSLIMANA”

MIZ Žepče, u saradnji sa Agencijom za halal certificiranje u BiH, organizirao je, 25.02.2017.godine, u Ferhat-pašinoj džamiji u Žepču, javnu tribinu na temu “Halal i haram u ishrani muslimama” na kojoj je, Valdet Peštalić, šef odjela za edukaciju Agencije za certificiranje halal kvalitete Rijaseta IZ-e u BIH, obradio temu i predstavio je posjetiocima tribine kroz više naslova proprativši svaki naslov odgovarajućim slajdom, fotografijom ili grafikonom. 

Na početku je predstavio Agenciju i rezultate njenog rada od osnivanja 2006. godine do danas, a potom nastavio prezentaciju teme kroz naslove:

–  Halal:: porijeklo, pojmovi i značenja,

–  Halal hrana:: karakteristike,

–  Halal i Haram:: Kura'nsko određenje,

–  Halal i Haram:: važnost!

–  Halal i Haram:: osnovni principi,

–  Halal:: životni stil

–  Halal:: lijepo, ukusno i korisno

–  Halal:: klanje životinja

–  Haram:: meso i sastojci od životinja,

–  Haram:: zabrane

–  Haram:: štetno, opojno i opasno

–  Halal u primjeni: sastojci i mogući skriveni harami

–  Halal:: područja primjene

–  Halal standard:: halal kvalitet

–  Halal:: sljedljivost – od njive do stola

–  Halal standardizacija:: provjere i kontrole

–  Savremena hrana

–  Incidenti s hranom u svijetu

–  Aditivi:: pojam i definicije

–  Aditivi:: porijeklo

–  Ditivi :: E brojevi

–  Aditivi – namjena

–  Aditivi:: halal status

–  Halal:: kozmetika&lična njega

–  Halal:: lijekovi

–  Halal – industrija

–  Halal industrija:: u brojkama

–  Halal industrija:: održivost

–  Halal:: u savremenom poslovanju

–  Halal hrana u BiH:: učunci u 2014.

–  Halal::  industrija i trendovi

–  Halal:: marketing i branding u svijetu

–  Halal:: formiranje percepcije

–  Halal:: primjeri

–  Halal (o) fobija

–  Halal:: market(IZAM)

–  Halal:: primjeri bosanski

–  Halal:: prepoznavanje proizvoda

–  Halal:: certificirani proizvođači

upozoravajući posebno na skrivene harame i upućujući posjetioce da provjeravaju porijeklo ovih proizvoda prije nabavke i konzumiranja.

Na kraju je naveo da je Agencija za certificiranje halal kvalitete na inernetu postavila aplikaciju koja se može besplatno skinuti kao Halal Bazar kojom se može provjeriti da li je određeni proizvod dobio halal certifikat.  

Kako je pitanje halal klanja životinja sve učestalije donosimo najznačajnije podatke iz izlaganja:

–  Spustiti životinju.

–  Okrenuti prema Kibli (po mogućnosti)

–  Tesmijja – izgovriti bismillu i tekbir BISMILLAHI VALLAHU EKBER

–  Upotrijebiti oštre noževe za klanje

–  Klanje mora izvršiti musliman stručno osposobljen

–  Oštricu povlačiti s desna na lijevo,

–  Klanje se vrši s prednje strane vrata presijecajući: ezofagus, traheju dvije jugularne vene

–  Krv se mora dobro iscijediti

–  Ne oštetiti kičmenu moždinu

–  Ne otklanjati bilo koji dio tijela prije izumiranja životinje

–  Obezbijediti odgovarajuće higijenske uvjete da ne bi došlo do kontaminacije mesa.  

Agenciji i uposlenima, želimo puno uspjeha u radu, i zahvaljujemo što su izdvojili vrijeme i posjetili MIZ Žepče.

CATEGORIES
Share This