©erijatska vjenčanja (avgust i septembar 2005.)

©erijatska vjenčanja (avgust i septembar 2005.)

03.08.2005. , ili 28. džumadel-uhra 1426. godine u džamiji u Balačićima šerijatsko vjenčanje obavili su Hadžić (Šefika) Edin i Husičić (Huseina) Armina. Svjedoci na vjenčanju bili su Efendić Dženan, Efendić Almedina i Imamović Minela. Vjenčanje obavio mjesni imam Zuhdija ef. Ridžal.

05.08.2005. , ili 30. Džumadel-uhra 1426. godine u Ferhat-pašinoj džamiji u Žepču šerijatsko vjenčanje obavili su Memčić (Saliha) Sedin i Sabitović (Nezira) Semira. Svjedoci na vjenčanju bili su Memčić Ibrahim, Memčić Naza i Memčić Sedina. Vjenčanje je obavio glavni imam Izet ef. Efendić.

12.08.2005. , ili 07. redžeba 1426. godine u džamiji Donja Golubinja šerijatsko vjenčanje obavili su Ahmić (Asima) Amel i Mujić (Mehmeda) Irma. Svjedoci na vjenčanju bili su Ahmić MUstafa, Ahmić Edina i Čišić Refija. Vjenčanje obavio glavni imam Izet ef. Efendić uz prisustvo mjesnog imama Sulje ef. Grabusa.

12.08.2005. , ili 07. režeba 1426. godine u Ferhat-pašinoj džamiji u Žepču šerijatsko vjenčanje obavili su Badnjar (Hasana) Mirnes i Kadić (Šaćira) Elvedina. Svedoci na vjenčanju bili su Badnjar Ibrahim i Kadić Hajder. Vjenčanje je obavio glavni imam Izet ef. Efendić.

16.08.2005. , ili 11. redžeba 1426. godine u prostorijama Medžlisa IZ Žepče šerijatsko vjenčanje obavili su Selimović (Rifeta) Elvir i Redžić (Elharuna) Emina. Svedoci na vjenčanju bili su Alić Amir, Hasičević Almira i Agić Besima. Vjenčanje je obavio glavni imam Izet ef. Efendić.

16.08.2005. , ili 11. redžeba 1426. godine u mesdžidu u Šahmanima šerijatsko vjenčanje obavili su Okanović (Salima) Miralem i Čolić (Šefika) Asmira. Svjedoci na vjenčanju bili su Okanović Muris i Turčinović Mustafa. Vjenčanje je obavio glavni imam Izet ef. Efendić uz prisustvo mjesnog imama Fejze ef. Efendića.

20.08.2005. , ili 15. redžeba 1426. godine u Ferhat-pašinoj džamiji u Žepču šerijatsko vjenčanje obavili su Preldžić (Velije) Adis i Kebić (Mirsada) Elma. Svedoci na vjenčanju bili su Dervišić Edin i Bajrić Amer. Vjenčanje je obavio glavni imam Izet ef. Efendić.

22.08.2005. , ili 17. redžeba 1426. godine u prostorijama Medžlisa IZ Žepče šerijatsko vjenčanje obavili su Zukanović (Saita) Senad i Ibrahimkadić (Saliha) Suada. Svjedoci na vjenčanju bili su Rešić Izet i Berbić Ermin. Vjenčanje obavio glavni imam Izet ef. Efendić.

 

27.08. 2005. , ili 22. redžeba 1426. godine U džamiji džemata Preočica šerijatsko vjenčanje obavili su Trako (Alage) Refik i Babanović (Redžiba) Aida. Svjedoci na vjenčanju bili su Trako Muhamed i Trako Dženan. Vjenčanje je obavio Izet ef. Efendić, glavni imam iz Žepča uz prisustvo mjesnog imama Ibrahim ef. Šišića.
Dana 03.09.2005. , ili 28. redžeba 1426. godine u prostorijama Medžlisa IZ Žepče šerijatsko vjenčanje obavili su Čolić (Muriza) Albin i Navrboc (Mesuda) Mirsada. Svjedoci na vjenčanju bili su Čolić Ajdin, Čolić Alma i Brkić Mensura. Vjenčanje je obavio glavni imam Izet ef. Efendić.

Dana 10.09.2005. , ili 06.šabana 1426. godine u Ferhat-pašinoj džamiji u Žepču šerijatsko vjenčanje obavili su Malićbegović (Dževada) Kerim i Bajrić (Jusufa) Medina. Svjedoci na vjenčanju su bili Alajbegović Jasmin i Pivić Mirzet. Vjenčanje je obavio glavni imam Izet ef. Efendić.
Dana 19.09.2005. , ili 15. šabana 1426. godine u prostorijama MIZ Žepče šerijatsko vjenčanje obavili su Nadžak (Asima) Nedžad i Derlić (Sulejmana) Velida.  Svjedoci na vjenčanju bili su Nadžak Dževad i Ramuši Ekrem. Vjenčanje obavio glavni imam Izet ef. Efendić.
 
Dana 26.09.2005., ili 22. šabana 1426. godine u prostorijama MIZ Žepče šerijatsko vjenčanje obavili su Nadžak (Asima) Dževad i Garanović (Šabana) Harisa. Svjedoci na vjenčanju bili su Mešinović Senad i Redžić Ziba. Vjenčanje je obavio gl. imam Izet ef. Efendić.

CATEGORIES
Share This