Žepačke hadžije 2007.g.

Žepačke hadžije 2007.g.

Na području medžlisa IZ-e Žepče u posljednjih mjesec dana sve je bilo u znaku priprema za odlazak na hadž. Ova godina, 2007 ili 1428 hidžretska, ostaće vjerovatno upamćena po broju hadžija sa ovog medžlisa. Ove godine sa našeg medžlisa na hadž putuje 27 hadžija, što je zasigurno najveći broj od kada egzistiraju muslimani na ovom prostoru. Nadamo se, ako Bogda, da ovaj rekord neće dugo ostati.

Skoro u svim našim džematima, proteklih dana, učile su se hadžijske dove. Tekbiri, ilahije, salavati, predavanja su uobičajeni sadržaji pred samu ikrar dovu. A sama dova, čestitke, suze radosnice, želja za sretan i hairli put i povratak, je slika koja se ponavljala u svim našim džamijama i mesdžidima, u mnogim džematima.

Danas smo ispratili prvu grupu hadžija, koja na hadž putuje autobusima. Sa našeg područja u ovoj godini na hadž putuju :

Iz džemata Žepče; Rašida Derlić, Sejad Prijić i Salih Mujić.

Iz džemata Orčevići; Nedžib i Hatidža Sinanović, Ahmed ef. Muhamed koji će obaviti hadž kao bedel za r. Ćamila Sinanovića.

Iz džemata Mjestova Ravan; Emina Mujić, Mehmed i Emina Hibović, Himzo Grabus, Salih Hibović (bedel za svoju majku r. Šahu), Edhem i Hasiba Husičić.

Iz džemata Balačići; Jusuf i Derviša Efendić, Zlata Efendić, Ramo i Zumreta Hadžić, Hamida Efendić (šalje bedela Muhameda Mujića), Nesib ef. Hadžić.

Iz džemata Biljevina; Ramo Efendić, a bedeli za rah. Naima i Salihu Mandžuka.

Iz džemata Šahmani; Ibrahim (zv. Šaćir) i Ifeta i njihov sin Šemsudin Okanović.

Iz džemata Vitlaci Hasaga Mehić.

Našim hadžijama želimo sretan i hairli put, sa željom da hadž uredno obave i da im bude primljen kod Dragog Allaha dž.š. i da se sretni i zdravi vrate svojim kućama.
CATEGORIES
Share This