Džemat Žepče – iftar za hanume

Džemat Žepče – iftar za hanume


Vođeni ajetima i hadisima koji govore o jedinstvu muslimana i nagradi postača, od prošle godine hanume u MZ Opšenik organizuju “Iftar za hanume”.
Sinoć (06. 04. 2024. godine) u prostorija mesdžida Opšenik realizovana je ideja zajedničkog iftara gdje većinom budu hanume iz MZ Opšenik.

Iftar bude jedinstven spoj generacija, priča o vjeri, ramazanu, prošlosti i sadašnjosti…
Sudeći po htijenju Lejle Tutnjić, Anese Džinić-Odobašić, Elvide Mašić, Belme Odobašić, Anide Mujić i Anele Zvekić ubijeđeni smo da će se tradicija nastaviti i narednih godina, ako Bog da.

Na kraju se želimo zahvaliti muallimi i sekretarici MIZ Žepče Amiri Mehmedović koja nas je počastila svojim prisustvim, jer kako se navodi u ajetu:„Jedni drugima pomažite u dročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu…”
(El-Maida,2)
Potvrdu našeg uvjerenja imamo i u hadisu „Ko radi neki posao koji dopriosi jedinstvu muslimana i u tome uspije Allah će mu to primiti, a ako pogriješi Allah će mu oprostiti.
Ko pak radi neki posao, iako je pozitivan, sa kojim će razjediniti muslimane, Allah mu to neće primiti i biti će kažnjen džehenemom.”
A. O.

Aktinost_ima_smisla

CATEGORIES
Share This