DONATORI za novo pogrebno auto

Poštovani posjetioci našeg web portala!
Kao što smo vas putem ovoga web portala obavijestili da je MIZ Žepče pokrenuo akciju prikupljanja sredstava za nabavku novog pogrebnog auta, tako ćemo vas redovno izvještavati i o toku akcije.
Akcija je zvanično počela 25.02.2010. godine, i donosimo kompletan spisak dobrotvora-
vakifa od tog dana pa sve dok akcija bude trajala.
Redovni update ovog spiska radićemo svake sedmice!

1. Aganović Safet 50,00
2. Ajan Ferid – BositeX 500,00
3. Ajan Salko 20,00
4. Babić Amir – MIRČE, Zenica, 200,00
5. Badnjar Derviš 20,00
6. Badnjar Kasim – PROGRAD 500,00
7. Badnjar Osman 50,00
8. Badnjar Smajl 120,00
9. Bašić Senad 20,00
10. Bečić Hajra 20,00
11. Begić Džafer 50,00
12. Bejzić Mehmed 50,00
13. Bijedić Nezir – GU 200,00
14. Čaušević Amir 50,00
15. Čaušević Armin 50,00
16. Čaušević Ismet 50,00
17. Čaušević Izet 50,00
18. Čaušević Midhat 50,00
19. Čaušević Mustafa i Rasema- 500,00
20. Čaušević Nermana 20,00
21. Derlić Aziz 100,00
22. Dervišić Galib i Jasminka 250,00
23. Dervišić Rifat 50,00
24. Džinić Asim 50,00
25. Ðulepa Amir – TRANSPORT 300,00
26. Efendić Fahrudin 20,00
27. Efendić Izet ef. 100,00
28. Efendić Muhamed 20,00
29. Halilić Edhem – Pharmacon 500,00
30. Halilović (Hašima) Hasan 100,00
31. Halilović Eniz 30,00
32. Hasagić Asim i braća 1.000,00
33. Hasičević Ferid 100,00
34. Horoz Mirzet 50,00
35. Huskić Ćazim 200,00
36. Isić (Asima) Senad 1.000,00
37. Jaran Salim 30,00
38. Jusufović Salko 50,00
39. Kahriman Alija 20,00
40. Karamehmedović Hamzalija 20,00
41. Karamehmedović Midhat 50,00
42. Karso Nazifa 50,00
43. Ključo Elvir 100,00
44. Ključo Envera-DIKA, Donja Golubinja 100,00
45. Mahmić Ramiz 50,00
46. Malićbegović Derviš 20,00
47. Malićbegović Hanumica 200,00
48. Malićbegović Jasmin – Jasmin M 1.000,00
49. Malićbegović Mirsad 200,00
50. Malićbegović Zijah 40,00
51. Mehić (Mehmeda) h. Ibrahim 100,00
52. Mehić (Sabita) Sulejman 20,00
53. Mehić Ašir – Vitlaci 50,00
54. Mehić Azra 100,00
55. Mehić Fuad 50,00
56. Mehić Šerif 50,00
57. Mehmedović Rifat 50,00
58. Mesnica „Ahmić“ 100,00
59. Moranjkić Muhamed 100,00
60. Mujetekić Muhamed 50,00
61. Mujetekić Salko 50,00
62. Mujić Avdo 100,00
63. Mujić Muhamed –IMAS 300,00
64. Mujić Suvad 10,00
65. Mujkić Armin 50,00
66. Mujkić Sinan i Zekija-NANSI 500,00
67. N.N. 10,00
68. Nalić Bahrudin i Suvada 10,00
69. Nalić Safeta 10,00
70. Odić Mehmed 39,00
71. Osmanović Hajrudin 975,00
72. Pašić Sulejman 20,00
73. Poturović Fuad 30,00
74. Poturović Hasan 50,00
75. Prasko Salim 20,00
76. Prijić Ramo 30,00
77. Purak Hidajet 200,00
78. Ramuši Ekrem 20,00
79. Sarajlić-Prom, Žepče  400,00
80. Sinanović Haris 130,00
81. Sinanović Harun 130,00
82. Sinanović r. Ćamil 130,00
83. Smajlović Mevlo 40,00
84. Šehić Fehim 19,50
85. Tursanović Hasan 30,00
86. Tutnjić h. Mehmed 100,00
87. Zvekić Asim 50,00
88. Avdić (Emina) Meho 50,00
89. Mujetekić Refik 50,00
90. Malićbegović Amer i Poturović Haris ("MLINI-PEK" i "EKMEK" Žepče) 500,00
91. Džinić Vildana 20,00
92. N.N 30,00
93. Nadžak h. Nezir 50,00
94. Mujić h. Salih 100,00
95. Meškić Armin 97,50
96. Meškić Veiz 100,00
97. Badnjar Ćazim 30,00
98. Hačimić Safeta 30,00
99.  Čaušević (Enver) Armin 195,00
100. Čamo Sifet 10,00
101. Čamo Safet 10,00
102. Skenderović Ahmet 50,00
103. Efendić Fejzo ef. 20,00
104. Murtić Mufid 20,00
105. Nalić Safeta 10,00
106. Klanco Salih 20,00
107. Fejzić (Izudin) Ajdin 20,00
108. Džinić Rasim 20,00
109. Krnjić Senada i Ermina 20,00
110. Hasičević Šerif 30,00
111. Tutnjić Omer 20,00
112. Hadžić Omer 20,00
113. Redžić Sifet 50,00
114. Ajan Ago i Amira 100,00
115. Krehmić Šerif 50,00
116. Huskić Venes 20,00
117. Ćatić Hasan i Šahzija 50,00
118. Tutnjić Umija 60,00
119. Tutnjić Muhidin 60,00
120. porodica za r. Hasana Tutnjić 60,00
121. Zvekić Ramo 20,00
122. Hadžihasanović Ismet 50,00
123. hanuma i djeca za rahm. Bilalović Kasima 300,00
124. Malićbegović Taiba za rahm. sina Enesa 195,00
125. Nadžak Nedžad 10,00
126. Derlić Fadil 20,00
127. Džinić Salim 20,00
128. djeca za r. Gubelić Hanumicu 100,00
129. Prijić h. Sejad 200,00
130. Kovačević Safet 50,00
131. Dizdarević Suad 97,50
132. Kulašin Hilmija 50,00
133. Agić Alija 20,00
134. Latić Zijad, Cazin 97,50
135. Berbić Zihnija i Emina 50,00
136. Smajlović Razija 50,00
137. Misimović Fatima 97,50
138. Drinjak h.Emira, Indira i Jasmina 1.530,00
139. Hadžialijagić Hasan i Esma 100,00
140. Sinanović Kadira 200,00
141. Mujić Halil 20,00
142. Pustahija h. Atif  50,00
143. Seibt Ajka 195,00
144. porodica za rahm. Delić Ćazima 50,00
145. Šečić Kasim 20,00
146. Hamzić Ibrahim 78,00
147. Bećirović Hazim 20,00
148. Prijić Zehrid 200,00
149. Ajan Armin 100,00
ukupno do i 02.07.2010.godine  18.406,50 KM 

NAMJENSKE SERGIJE ZA AUTO IZ DŽEMATA

Balačići                         253,90 KM
Begov Han                   103,00 KM
Biljevina                         70,00 KM
Donja Golubinja         126,00 KM
Gornja Golubinja          10,00 KM
Jastrebac                        41,00 KM
Mjestova Ravan            53,10 KM
Orčevići                         60,00 KM
Ozimica                         80,00 KM
Vitlaci                             35,00 KM
Žepče                         1048,20 KM
Mračaj                             44,00 KM
St. džamija ( M.Ravan ) 50,00 KM
ukupno sa sergija     1.974,20 KM

CATEGORIES
Share This