BAJRAMSKA PORUKA GLAVNOG IMAMA

BAJRAMSKA PORUKA GLAVNOG IMAMA

Bismillahir-rahmanir-rahim

Kurban-bajramska poruka glavnog imama

                                               

                                                Žepče; 09. Zu-l-hidže 1443.H.g./08.07.2022.g.

Hvaljen i slavljen neka je Uzvišeni Allah dž.š., Stvoritelj, Odreditelj, Održavatelj i Utočitelj svega stvorenog.

Salavat i selam neka je na Allahovog Poslanika i Vjerovjesnika Muhammeda s.a.v.s.

Poštovane vjernice i vjernici  esselamu alejkum ve rahmetullah!

Danas je 09. zu-l-hidždže 1443.H.g. a to je dan Arefata, svojevrsnog dunjalučkog mahšera koji je ponajbolja paradigma Sudnjeg dana. Sutra je 10. zu-l-hidždže i prvi dan velikog islamskog blagdana Kurban bajrama.

To je dan ili bolje reći dani, koji nas podsjećaju na ljude i događaje koji su značajno odredili ljudsku povijest.  Adem, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed a.s. su osobe koje podsjećaju na sudbinu ljudskog roda.

 Adem je morao napustiti Džennet i doći na nemirnu zemlju zato što je prekršio zadanu riječ. Tek na zemlji, kada je shvatio svu pogubnost kršenja Božijeg zakona, rečeno mu je da se može vratiti u džennet ako bude ustrajan u svome vjerovanju. Adem a.s. nam poručuje: „Poštovanje Božijih zakona donosi mir. Kršenje istih donosi haos.“

Nuha a.s. je najbolje predosjetio strahote nemirne zemlje, kao posljedicu ljudskog grijeha. Zato je odmah zavrnuo rukave i počeo praviti lađu spasa, ne obazirući se na one koji su duboko zaglibili u zlo. Nuh a.s. nam poručuje: „Od čekanja nema fajde, zavrnimo rukave i pravimo sebi lađu spasa, jer niko drugi nama našu lađu spasa neće praviti.“

Ibrahim a.s. se našao pred najvećim iskušenjem koje čovjeka može zadesiti, a to je pristati na žrtvu ili odbiti pokornost. Ibrahim a.s.  bira žrtvu i zato biva nagrađen. Ibrahim a.s. nam poručuje: „Ne gledajte šta žrtvujete, već gledajte šta svojom žrtvom dobijate“.

Musau a.s. je naređeno da stane sam pred Faraona koji se toliko osilio da nije htio poštovati ljudsko dostojanstvo. Nije htio poštovani Božija niti bilo kakva druga pravila. Faraon se proglasio za Boga. Musa a.s. mu se suprostavlja sa istinom i pravdom. I na kraju Faraon biva potopljen a istina i pravda pobijediše, uprkos svoj sili kojom je Faraon raspolagao. Musa a.s. nam poručuje: „Uvijek se isplati boriti za istinu i pravdu, jer na tim temeljima stoji i ovaj i onaj svijet. Istina i pravda su trajne, a laž nestaje kao jutarnja magla“.

Isa a.s. je imao kušnje u vidu osobnih patnji koje su mu prouzrokovali ljudi. Savlado je u potpunosti svoj osobni nagon za osvetom, ali i dalje se borio protiv zla i nepravde snagom prava na život, vjeru, slobodu, imetak i čast. Isa a.s. nam poručuje: „U borbi za istinu, pravdu, vjeru, čast, slobodu, imetak i život, nesmijemo se  voditi nagonima osvete“.

Muhammed a.s. je posljednji vjerovjesnik. U njegovoj poslaničkoj misiji su sjedinjene sve poruke prethodnih Božijih vjerovjesnika i poslanika. On je simbol najvećega iskušenja, kako poslanika tako i svih  ljudi. Kada njegove kušnje i patnje doživljavaju vrhunac od strane onih koji su ogrezli u nemoralu i zlu, dolazi mu melek Džebrail i govori mu da mu dragi Bog daje pravo da uputi dovu Allahu dž.š. a da će On taj narod kazniti. Muhammed a.s. uzvikuje: „Poslan sam da pozivam uputi a ne da kažnjavam“.

 

Braćo i sestre !

 

Žrtvujući sutra svoje kurbane, zakoljimo unutar sebe zavidnost, oholost, sujetu, nemoral, laž, ogovaranje, ljenost, mržnju, osvetu, kako bi bili slobodni, vjerni, radini, istinoljubivi, pravedni i pokorni Bogu dragom, da bi se konačno Zemlja umirila i mir zavladao.

U to ime svim vjernicima i vjernicama, svim ljudima dobre volje želim da čestitam nastupajući bajram riječima:

 

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

CATEGORIES
Share This