Aktivnosti na vakufskim objektima u džematu Žepče

Aktivnosti na vakufskim objektima u džematu Žepče

Presjek aktivnosti u proteklom periodu

U proteklom periodu, do kraja maja 2021. i u prošloj 2020. godini, na vakufskim objektima u džematu Žepče, urađeno je sljedeće:

1. Mesdžid u Opšeniku – izmijenjena kompletna krovna konstrukcija, izmijenjena stolarija, postavljene nove zavjese sa komarnicima, novi tepisi – radovima koordinirao i dio radova uvakufio član Dž.O., Ćazim Badnjar. Radove su uvakufili i džematlije koje su učestvovale u pomenutim radovima.

2. Džamija u Gornjoj Mahali – pušteno u rad centralno, podno grijanje – ispitana postojeća instalacija, instalirana peć i puštena u rad – radovima koordinirao, novu peć i puštanje u rad grijanja uvakufio, član Dž.O., Amer Malićbegović s porodicom.

3. Čaršijska džamija – potpuno skinuti stari i u potpunosti instalirani novi kandilji na obje munare – radovima koordinirao i radove uvakufio član Dž.O., Senad Ćatić i džematlija Benjamin Tutnjić. Pokrenuti su određeni koraci kada je u pitanju restauracija sarkofaga u haremu džamije. Zahtjevan je to i veoma skup posao.

4. Džamija u Preku – pomalo iznenada se krenulo u radove – prije svega čišćenje harema preko puta džamije – nakon 20 godina – zatim se krenulo u zamjenu ulaznih vrata, i izrade predračuna za stolariju (koja je prijeratna i željezna sa jednim staklom, džamija ima preko 30 prozora velikih dimenzija) ali je onda, stigla ponuda od hadži Nadžije hanume Skenderović, koja želi uraditi podno, centralno grijanje i to uvakufiti – što će otvoriti i nove radove. Takođe, sva ograda oko džamije je ofarbana, odvedena voda iz slivnika koja se zadržavala oko džamije i vlažila zidove čak i unutra, zatim, u planu je konačno riješiti i problem mokrog čvora u džamiji. Naime, urađen je projekat da se postojeća abdesthana preuredi. Betonirani su novi trotoari oko džamije, finirana je ploča iznad ulaznih vrata, a trotoari i ulaz će se popločati kamenom – i za to imamo vakifa, naš džematlija Muslić Onedin sa hanumom Ajišom. Kamen je stigao i radovi će uskoro početi. Takođe, i mezarje u Preku, je očišćeno od ćoška do ćoška, gornja strana do šume, svo je smeće odveženo, popadala ograda je podignuta, svo rastinje je okrčeno. Radovima koordinira, i veliki dio finansiranja radova uvakufio je član Dž.O., hadžija Muhamed Moranjkić. Džematlije koje su učestvovale u pomenutim akcijama, takođe su uvakufile svoje radove.

5. Vakufske parcele na području našeg džemata su sve izdate na korištenje, i sa korisnicima su potpisani Ugovori o korištenju, uz saglasnost Dž.O. Žepče i džematskih imama, koji su na sve parcele lično izašli i uvidjeli stanje na terenu.

6. Na Trzanskoj džamiji, osim redovnog održavanja, nije bilo radova.

Što se tiče finansijske konstrukcije svih odrađenih poslova – veliki dio je, kao što smo rekli, pokriven dobrovoljnim prilozima i uvakufljavanjima. Takođe, svi ovi radovi „okolo“ su samo priprema za radove koji nas čekaju na Čaršijskoj džamiji. I tu imamo naznaka da imamo vakifa za veliki dio radova, ali, kada se krene u te radove, neizbježno je uraditi i ono što će ti radovi za sobom povući. To se desilo upravo u Preku. Ali na hajr ako Bog da !
Neka Uzvišeni nagradi svakoga prema nijetu njegovom !

T. Ir.

CATEGORIES
Share This