AKTIVNOSTI MRV – JAVNA TRIBINA “ZAJEDNO PROTIV NASILJA”

AKTIVNOSTI MRV – JAVNA TRIBINA “ZAJEDNO PROTIV NASILJA”

U Sali Općinskog vijeća, 26. aprila 2024. godine s početkom u 19h, Odbor za međureligijsku saradnju Žepče održao je javnu tribinu naziva „Zajedno protiv nasilja“. Odbor primarno radi na međureligijskom dijalogu i saradnji, ali kroz dugogodišnji angažman i realizaciju različitih aktivnosti osluškuje potrebe sugrađana i djeluje kroz prizmu vjerskih načela.

Ovoga puta u svenarastajućoj pojavi nasilja svake vrste, Odbor je kroz projekat „Ujedinjeni u vjeri za zaustavljanje nasilja nad djecom i rodno zasnovanog nasilja“ kojeg finansira Europska unija, a realizuje se u partnerstvu sa World Vision Fondacijom, dao svoj doprinos u borbi protiv istog. Na samom početku prisutne je pozdravio glavni imam Medžlisa islamske zajednice Žepče i predsjedavajući Odbora, Džafer-ef. Gračić napominjući stav i učenje islama spram nasilja.

U samu temu uvela nas je uposlenica JU Centar za socijalni rad, Ema Ahmić koje je govorila o uzrocima nasilja u porodici, službama i institucijama kojima se žrtve mogu obratiti za pomoć, ustanovama za liječenje za počinioce te mehanizmima za sprječavanje nasilnog ponašanja. Skrenula je pažnju na cjelokupan i složen proces povratka osoba, nad kojima je počinjeno nasilje, u društvo. Također navela je sinergičan i združen rad ustanova na prostoru Općine Žepče kao što su Centar za mentalno zdravlje, Policijska uprava, škole i JU Centar za socijalni rad.

U nastavku govoreći o vršnjačkom nasilju, Razija Husejnagić, pedagoginja u OŠ „Žepče“, naglasila je važnost roditeljske kontrole u korištenju društvenih mreža, videoigrica koje igraju te napose društva u kome se kreću. Apelovala je da pratimo svaku vrstu drugačijeg ponašanja kod djece i da na vrijeme reagujemo. Sve je veći porast i internet nasilja koji ima daleko veće psihološke posljedice na razvoj ličnosti kod djece, zbog toga je važno provjeravati sadržaje koji djeca gledaju.

Dugogodišnja aktivistica za ženska prava i prava djevojčica, Duška Andrić-Ružičić, na kraju je predstavila rad Centra za ženska prava i koje sve mogućnosti i pomoći pruža onima koji im se obrate. Centar nudi besplatnu pravnu pomoć, ima aktivan broj telefona 24 sata te pomaže žrtvama u pronalaženju dodatne pomoći kako bi se iste pravovremeno sklonile od nasilnika.

Krajem prošle godine pokrenuta je i Mreža 4P (pomagačica, podržavateljica, posvećenost i pravda) koju čini preko 70 pomagačica iz 30 lokalnih zajednica u našoj državui. To je mreža specijalizovano obučenih pomagačica koje pružaju podršku ženama u pristupu uslugama i pravdi u cijeloj Bosni i Hercegovini. Zajedno sa pomagačicama, djelatnice Centra prezentuju i promovišu lokalnim vlastima model vaninstitucionalne zaštite žrtava nasilja i umrežavaju se sa institucijama zaštite u lokalnim zajednicama.

#Jer_žrtve_nasilja_nisu_same

CATEGORIES
Share This