Vjenčanje Ahmić Amer i Haušić Esma

Vjenčanje Ahmić Amer i Haušić Esma

Dana 02.12.2006. god., ili 11. Zul-kade 1427. h. godine u prostorijama MIZ-e Žepče šerijatsko vjenčanje obavili su AHMIĆ (Sulejmen) AMER i HAUŠIĆ (Enes) ESMA. Svjedoci su bili Salih Haušić i Husejn Sinanović, a vjenčanje je obavio gl. imam MIZ-e Žepče, Izet-ef. Efendić.

CATEGORIES
Share This