Vjenčanje Adis Ahmić i Sanida Čišić

Vjenčanje Adis Ahmić i Sanida Čišić

Dana 14.07.2007. godine, ili 29. džumadel-uhra 1428. h. godine u džamiji Gornja Golubinja šerijatsko vjenčanje obavili su Adis (Asima) Ahmić i Sanida (Ibre) Čišić. Svjedoci na vjenčanju bili su Amel Ahmić i Sanis Čišić. Vjenčanje je obavio Izet-.ef. Efendić.

CATEGORIES
Share This