Vjenčanja 2006. – II dio

Vjenčanja 2006. – II dio

Dana 18.08.2006.g., ili 24. Redžeba 1427. h.g. u prostorijama MIZ-e Žepče šerijatski su se vjenčali PAŠIĆ (Edin) ARMIN i HADŽISALIHOVIĆ (Asim) ANITA. Sjedoci na vjenčanju su bili Huseinagić Amir i Bijedić Bekim. Vjenčanje je obavio gl. imam MIZ-e Žepče, Izet-ef. Efendić.

___________________________________________________________________________________

Dana 16.08.2006.g., ili 22. Redžeba 1427. h. godine u prostorijama MIZ-e Žepče šerijatsko vjenčanje obavili su MUSLIĆ (Sulejman) ONEDIN i JUSUFOVIĆ ( Ibrahim) AIŠA. Svjedoci na vjenčanju bili su Handžić Alen i Ibrahimović Edin, dok je vjenčanje obavio gl. imam MIZ-e Žepče, Izet-ef. Efendić.

___________________________________________________________________________________

Dana 05.08.2006. g., ili 11. Redžeba 1427. h. godine  u Balačićima šerijatsko vjenčanje obavili su MUJIĆ (Nedžiba) RAMO i BAJRIĆ (Ahmeta) HASIBA. Svjedoci su bili Mujić Nermin, Prasko Sabina i Mujić Belmina. Vjenčanje je obavio Zuhdija-ef. Ridžal.

___________________________________________________________________________________

Dana 05.08.2006. g., ili 11. Redžeba 1427. h. godine u Ferhat-pašinoj džamiji u Žepču šerijatsko vjenčanje obavili su NALIĆ (Bahrudina) AMEL i ČAHTAREVIĆ (Asima) ASIMA. Svjedoci na vjenčanju bili su Nalić Sadudin i Čahtarević Ismet. Vjenčanje je obavio gl. imam MIZ-e Žepče Izet-ef. Efendić.

___________________________________________________________________________________

Dana 05.08.2006. g., ili 11. Redžeba 1427. h. godine u Ferhat-pašinoj džamiji u Žepču šerijatski su se vjenčali HUSEINAGIĆ (Miralema) AMIR i MALIĆBEGOVIĆ (Remiza) RAZIJA. Svjedoci su bili Malićbegović Amir i Sijahović Amir. Vjenčanje je obavio gl. imam MIZ-e Žepče Izet-ef. Efendić.

___________________________________________________________________________________

Dana 29.07.2006. g., ili 04. Redžeba 1427. h. godine u Ferhat-pašinoj džamiji u Žepču šerijatsko vjenčanje obavili su SUNGER (Senaida) AMIR i DŽANIĆ ( Sefera) ADILA. Svjedoci na vjenčanju bili su Sunger Armin, Bećirović Asmira i Begić Senija. Vjenčanje je obavio gl. imam MIZ-e Žepče, Izet-ef. Efendić.

___________________________________________________________________________________

Dana 26.07.2006. g., ili 02. Redžeba 1427. h. godine u prostorijama MIZ-e Žepče šerijatski su se vjenčali KOČIĆ (Alosman) HARIS i MUTAPČIĆ (Senad) BERINA. Vjenčanje su svjedočili Begagić Senad, Isić Enisa i Hidić Milada, a vjenčao ih je gl. imam Izet-ef. Efendić.

___________________________________________________________________________________

Dana 22.07.2006. g., ili 27. Džumadel-uhra 1427. h. godine u Ferhat-pašinoj džamiji u Žepču šerijatsko vjenčanje obavili su MEHIĆ (Mirsad) IBRO i ĆEHAJIĆ (Asim) SELVEDINA. Svjedoci su bili Sunger Senaid, Sunger Zihneta i Mehić Fatima, a vjenčanje je obavio gl. imam MIZ-e Žepče, Izet-ef. Efendić.

___________________________________________________________________________________

Dana 15.07.2006. g., ili 20. Džumade-l-Uhra 1427. h. godine u edukativno-rekreativnom centru u Begov Hanu šerijatsko vjenčanje obavili su MEMČIĆ (Omera) AMIR i IMAMOVIĆ (Šefika) ARNELA. Svjedoci na vjenčanju bili su Memčić Sadmir, Memčić Amira i Imamović Arnesa. Vjenčanje je obavio gl. imam MIZ-e Žepče, Izet-ef. Efendić.

___________________________________________________________________________________

Dana 27.05.2006., ili 30. Rebiu-l-ahira 1427. h. godine u prostorijama MIZ-e Žepče šerijatsko vjenčanje su obavili ČAJLAK (Džemila) ŠEFIK i MEŠKIĆ (Veiza) ALMIRA. Svjedoci na vjenčanju bili su Čajlak Asmir, Čajlak Enisa i Čajlak Jasmina, a vjenčanje je obavio gl. imam MIZ-e Žepče Izet-ef. Efendić.

___________________________________________________________________________________

Dana 16.05.2006., ili 19. Rebiu-l-ahira 1427. godine u prostorijama MIZ-e Žepče šerijatsko vjenčanje obavili su Zgrčo (Hamde) Zulfo i Memčić (Osmana) Elvira. Svjedoci na vjenčanju bili su Zgrčo Sedin, Memčić Amira i Bašić Amerisa, a vjenčanje je obavio gl. imam MIZ-e Žepče, Izet-ef. Efendić.

CATEGORIES
Share This