Vjenčanje Hadžić Ernad i Efendić Alma

Vjenčanje Hadžić Ernad i Efendić Alma

Dana 04.11.2006., ili 13. ševala 1427.h. godine šerijatsko vjenčanje su obavili HADŽIĆ (Mirsad) ERNAD i EFENDIĆ (Besim) ALMA i to u porodičnoj kući mladoženje u Ozimici. Svedoci su bili Hadžić Nesad, Zahirović Alma i Husičić Hatidža, a vjenčanje je obavio Ibrahim-ef. Okanović, inače mladoženjin amidža.

CATEGORIES
Share This