Stipendije 2005/2006.

Stipendije 2005/2006.

Na sjednici Izvršnog odbora medžlisa IZ-e Žepče, održanoj 14.11.2005.g. u prostorijama medžlisa IZ-e Žepče  dodijeljene su stipendije
 studentima i srednjoškolcima za 2005/2006.g.

SPISAK SREDNJOŠKOLACA I STUDENATA

Red. br.

PREZIME  I  IME
ŠKOLA


1.     

Mujić (Ibrahim) Aldin – Balačići GHB Medresa – III r. 5
2.     

Mujić (Mehmed) Adnan – Balačići GHB Medresa – IV r. 5
3.     

Šišić (Omer) Ibrahim – Biljevina Saobraćajna,Žepče – III r. 5
4.     

Prijić (Rifet) Amela – Žepče Ekonomska ,Žepče – III r. 5
5.     

Rizvanović (Emin) Emina- Žepče Ekonomska,Žepče – III r. 5
6.     

Fejzić (Hidajet)   Amel – Žepče Gimnazija, Žepče – IV r. 5
7.     

Sinanović (Adem) Aldina – Žepče Ekonomska, Žepče – IV r. 4
8.     

Tutnjić (Ćerim) Armin – Žepče Ekonomska, Žepče – IV r. 4
9.     

Derlić (Mirhet) Anisa – Orčevići Ekonomska, Žepče – IV r. 4
10.

Sinanović (Nesib) Aldin – Orčevići Medresa, Visoko – III r. 4
11.

Imamović (Salko) Senija – B. Han Ekonomksa, Žepče – IV r. 4
12.

Ahmić (Meho) Fatima – Brižđe Ekonomksa, Žepče – IV r. 4
13.

Mašić (Zehrid) Ermin – Ozimica Ekonomska, Žepče – II r. 5
14.

Mehić (Sulejmen) Enes – Vitlaci Ekonomska, Žepče – II r. 5
15.

Efendić (Ramo) Hata – Balačići Ekonomska, Žepče – II r. 5
16.

Redžić (Ibre) Alma – Čole Medicinska, Zenica – II r. 4
17.

Tutnić (Kasim) Saudin – Orčevići Ekonomska, Žepče – II r. 4
18.

Tutnjić (Rasim) Jusuf – Orčevići Saobraćajna, Žepče – III r. 4
19.

Hibović (Ibrahim) Alma – M. Ravan Frizerska, Žepče – III r. 4
20.

Jusufović (Mehmedalija) Mubina-M.Ravan Trgovačka, Žepče – II r. 4
21.

Efendić (Fehim) Armin – Balačići Saobraćajna, Žepče – III r. 4
22.

Mujić (Safet) Ajidin – Balačići Saobraćajna, Žepče – III r. 4
23.

Grahić (Ismet) Amra – Begov Han Gimnazija, Žepče – II r. 4
24.

Čulić (Majda) Anela – Žepče Medicinska , Zenica II r. 4
25.

Odobašić (Huso) Arif – Žepče Ekonomska , Žepče – II r. 4

                                               

STUDENTI

R.br

PREZIME   I  IME Fakultet
1. Šišić (Dževad) Amir – Biljevina Mašinski fakultet – Zenica; V godina
2. Mujić (Safet) Mirnesa – Žepče Engleski jezik – Zenica; III godina
3. Avdić (Zijad) Armin – Ozimica Kriminalistika – Sarajevo II godina
4. Čulić (Hasan) Mirad – Žepče Matematika i inform. – Zenica II godina
5. Hodžić (Husein) Benjamin FIN Sarajevo- II godina

Stipendisti 2005/2006.

Sastanak stipendista sa glavnim imamom MIZ-a Žepče

CATEGORIES
Share This