Slikom po hatmama džemata MIZ-e Žepče

Slikom po hatmama džemata MIZ-e Žepče

DŽEMAT BILJEVINA
U mekteb je upisano 150 učenika, a na ispitima je bilo prisutno 124. Najbolji i nagrađeni učenici po grupama su; Delić Murisa, Delić Saliha, Krehmić Rasima, Delić Saliha i Delić Murisa. Muallim je Hodžić Ramo ef. Dva učenika iz ovog mekteba znaju Amme džuz napamet a to su: Delić Murisa i Aganović Hasija.

—————————————————————————–
DŽEMAT BALAČIĆI
U mekteb je upisano 89 učenika, a na ispitima je bilo prisutno 88. Najbolji i nagrađeni učenici po grupama su; Efendić Harun, Aganović Vildana, Mujić Sufijan, Hadžić Amel i Nadžak Džemil. Muallim je Zuhdija ef. Ridžal.
—————————————————————————–
DŽEMAT VITLACI
U mekteb je upisano 28 učenika, a na ispitima je bilo prisutno 24. Najbolji i nagrađeni učenici po grupama su; Mehić Ermin, Mehić Ajdin, Mehić Ajla, Halilović Merjem i Halilović Muhamed. Muallim je Miralem ef. Okanović.

—————————————————————————–
DŽEMAT ŽELEĆA
U mekteb je upisano 12 učenika, a na ispitima je bilo prisutno 9. Najbolji i nagrađeni učenici po grupama su; Husičić Bilal, Selimović Denis i Sunger Fikreta. Muallim je Miralem ef. Okanović.

—————————————————————————–

DŽEMAT DUBAC-BEGOVINA
U mekteb je upisano 51 učenik, a na ispitima je bilo prisutno 37. Najbolji i nagrađeni učenici po grupama su: Selo Davud, Šehić Amila, Selo Muhamed, Smajlović Velida i Selo Harun. Muallim je Senad ef. Mujić.

—————————————————————————–

DŽEMAT JASTREBAC
U mekteb je upisano 32 učenika, a na ispitima je bilo prisutno 30. Najbolji i nagrađeni učenici po grupama su; Amina Bećirović, Nezir Derlić, Merima Bećirović, Sabira Murtić i Mevla Bećirović. Muallim je Jakub ef. Hadžić.

—————————————————————————–

DŽEMAT OZIMICA
U mekteb je upisano 67 učenika, a na ispitima je bilo prisutno 55. Najbolji i nagrađeni učenici po grupama su; Ajan Amir, Hadžić Ajla, Mujić Mahir, Bečić Esma i Kusmić Senad. Muallim je Fadil ef. Imamović.

——————————————————————————

DŽEMAT ŽEPČE
U mekteb je upisano 148 učenika, a na ispitima je bilo prisutno 118. Prisutan je bio i veliki broj roditelja, što se iz godine u godinu povećava. Najbolji učenici po grupama su; Tursanović Adila, Muftić Lejla, Omerašević Nadina, Osmić Nadin i Mujičić Ajla. Muallimi su Esad ef. Dedović i Irdin ef. Tutnjić.

—————————————————————————-

DŽEMAT BRIŽÐE
U mekteb je upisano 40 učenika, a na ispitima je bilo prisutno 38. Najbolji i nagrađeni učenici po grupama su; Enisa Sinanović, Bekir Ahmić, Rezija Ahmić, Saima Ahmić i Adem Mašić. Muallim je Jakub ef. Hadžić.

—————————————————————————–

DŽEMAT ORČEVIĆI
U mekteb je upisan 91učenik, a na ispitima je bilo prisutno 74. Najbolji učenici po grupama su; Tutnjić Mubina, Tutnjić Naila, Tutnjić Amila, Tutnjić Elma i Čizmić Husein. Muallim je Ahmed ef. Muhammed.

 

————————————————————————————

DŽEMAT MJESTOVA RAVAN
U mekteb je upisano  75 učenika, a na ispitima je bilo prisutno 69 . Najbolji i nagrađeni učenici po grupama su; Mujić Omer, Šeho Lamija, Jusufović Alma, Mujić Rumejsa, Mujić Merjema i Hibović Šehida. Muallim je Ahmet ef. Grabus.


————————————————————————————

DŽEMAT BEGOV HAN
U mekteb je upisano 128 učenika, a na ispitima je bilo prisutno 100. Najbolji i nagrađeni učenici po grupama su; Šejma Kamerić, Venesa Huskić, Kadić Anida, Avdić Sara i Hasanbašić Sara. Muallim je Salih ef. Kamerić.

————————————————————————————

DŽEMAT MRAČAJ – ČOLE
U mekteb je upisano 17 učenika, a na ispitima je bilo prisutno 9. Najbolji i nagrađeni učenici po grupama su; Jusufović Dženita, Edita i Samra.
U mektebu Čole, upisanih je 5 a ispitima je pristupilo 4 učenika. Nagrađen je Jusufović Edin.
Muallim je Dževad ef. Gračić.

————————————————————————————

DŽEMAT DONJA GOLUBINJA
U mekteb je upisano 35 učenika, a na ispitima je bilo prisutno 33. Najbolji i nagrađeni učenici po grupama su; Huseinagić Ilma, Hodžić Anida, Hodžić Muamer, Ahmić Almina i Prasko Belmin. Muallim je Suljo ef. Grabus.

———————————————————————————–
Ispite po svim džematima, provela je komisija u sastavu; Zuhdija ef. Ridžal, predsjednik, te članovi Miralem ef. Okanović i Senad ef. Mujić.

CATEGORIES
Share This