Slikom i riječju po “hatmama” naših mekteba !

Slikom i riječju po “hatmama” naših mekteba !

Dana 18.5.2013.g. počeli su završni ispiti po džematima na području Medžlisa IZ-e Žepče. Ovu informaciju ćemo dopunjavati podacima iz džemata, onako kako se ispiti budu održavali.
Prvog dana ispiti su obavljeni u slijedećim džematima: Vitlaci, Želeća i u džematu Dubac-Begovina. Ispiti u džematu Vitlaci počeli su u 9:00h. Na ispitima je bilo 23 učenika a upisanih u ovom džematu ima 26. Nagrađeni po grupama su: Mehić Senada, Mehić Ajdin, Badnjar Tarik i Badnjar Ajla kao najbolji učenik mekteba za 2013.g.
 
        mekteb i nagrađeni polaznici u džematu Vitlaci

Ispiti u džematu Želeća počeli su u 11:00h. Na ispitima je bilo 13 učenika a upisanih u ovom džematu ima 17. Nagrađni po grupama su: Krehmić Sumejja, Husičić Bilal, Husičić Hasib i Krehmić Senib kao najbolji učenik mekteba za 2013.g.

      mekteb i nagrađeni polaznici u džematu Želeća

Ispiti u džematu Dubac-Begovina počeli su u 13:30h. Na ispitima je bilo 36 učenika, a upisanih u ovom džematu ima 63. Nagrađni po grupama su: Selo Davud, Bećirović Fehma, Selo Muhamed i Selo Harun kao najbolji učenik mekteba za 2013.g.

        mekteb i nagrađeni polaznici u džematu Dubac

Drugog dana, 19.5.2013.g. ispiti su održani u džematima Biljevina i Orčevići. Ispiti u džematu Biljevina počeli su u 10:00h. Na ispitima je bilo 104 učenika a upisanih u ovom džematu ima 152. Nagrađeni po grupama su: Dubravić Lejla, Krehmić Adin, Delić Esma i Krehmić Sumeja kao najbolji učenik mekteba za 2013.g. 

     mekteb i nagrađeni polaznici u džematu Biljevina

Ispiti u džematu Orčevići počeli su u 13:30h. Na ispitima je bilo 86 učenika a upisanih u ovom džematu ima 93. Nagrađni po grupama su: Čizmić Husejn, Tutnjić Lamija, Sinanović Omer i Tutnjić Omer kao najbolji učenik mekteba za 2013.g.


     mekteb i nagrađeni polaznici iz džemata Orčevići
Dana 25.5.2013.g. obavljeni su ispiti u džematima Begov Han i Mračaj-Čole. Ispiti u džematu Begov Han počeli su u 10:00h. Na ispitima je bilo 85 prisutne djece od upisanih 121. Nagrađeni po grupama su: Kadić Hana, Taifur Lina, Kamerić Harun i Ščulić Džejlana kao najbolji učenik mekteba.
    mekteb i nagrađeni učenici u džematu Begov Han

Ispiti u džematu Mračaj-Čole počeli su u 13.30h. Na ispitima je bilo prisutno 17 djece od upisanih 25. Nagrađeni po grupama su: Bunić Lea, Zgrčo Edita, Jusufović Edin i Jusufović Samra kao najbolji učenik mekteba.

             nagrađeni učenici iz džemata Mračaj
Dana 26.5.2013.g. obavljeni su ispiti u džematu Mjestova Ravan. Ispiti su počeli u 09:30h. Na ispitima je bio 68 učenika od ukupno upisanih 74. Nagrađeni po grupama su: Hibović Omer, Hadžić Esma, Dedić Nedima i Sinanović Nejra kao najbolji učenik mekteba.

 mekteb i nagrađeni učenici iz džemata Mjestova Ravan
Dana 31.5.2013.g. obavljeni su ispiti u džematu Jastrebac. Ispiti su počeli poslije akšam namaza. Na ispitima je bilo 24 učenika a upisanih ima 28. Nagrađeni po grupama su: Bećirović Rijad, Derlić Nezir, Bećirović Merima i Murtić Sabira kao najbolji učenik mekteba.

                                       mekteb i nagrađeni učenici u džematu Jastrebac

Dana 1.6.2013.g. obavljeni su ispiti u džematima Ozimica i Žepče. Ispiti u džematu Ozimica su počeli u 10:00 h. Na ispitima je bilo 57 učenika a upisanih ima 66. Nagrađeni po grupama su:Ajan Amir,Hadžić Ajla,Hadžić Sumeja i Avdić Lejla kao najbolji učenik mekteba.

                                  mekteb i nagrađeni učenici u džematu Ozimica

Ispiti u džematu Žepče su počeli u 13:30 h.Na ispitima je bilo 124 učenika a upisanih je 
154. Nagrađeni po grupama su: Agić Mahir, Osmić Nadin, Efendić Lejla, Bijedić Admir i Džinić Eldin kao najbolji učenik mekteba.

                                  mekteb i nagrađeni učenici u džematu Žepče

 
Dana 2.6.2013.g.obavljeni su ispiti u džematima Brižđe i Donja Golubinja.
Ispiti u džematu Brižđe su počeli u 8:00 h. Na ispitima je bilo 34 učenika a upisanih je 36. Nagrađeni po grupama su: Mašić Dženeta, Ahmić Alem, Omerović Mubina i Ahmić Saima kao najbolji učenik mekteba.


                                           mekteb i nagrađeni učenici u džematu Brižđe

Ispiti u džematu Donja Golubinja počeli su u 11:00 h. Na ispitima je bilo 40 učenika a upisanih 42. Nagrađeni po grupama su: Husejnagić Ilma, Hadžić Anida, Hadžić Muamer i Ahmić Almina kao najbolji učenik mekteba.


                        mekteb i nagrađeni učenici u džematu Donja Golubinja
 
U subotu 8.6.2013.g. održani su poslijednji ispiti u Medžlisu IZ-e Žepče i to u džematima Šahmani i Balačići. Ispiti u džematu Šahmani počeli su u 9:30 h. Na ispitima je bilo 51 od ukupno upisanih 67. Nagrađeni po grupama su: Čolić Ajdin, Okanović Mustafa, Mehinović Amina i Čolić Adelisa kao učenik mekteba.

                         mekteb i nagrađeni polaznici u džematu Šahmani

 
Ispiti u džematu Balačići počeli su u 13:30 h. Na ispitima je bilo 78 učenika, a toliko ih je i upisano, 78. Nagrađeni po grupama su: Efendić Merjem, Mujić Fatima, Mujić Selman i Efendić Benjamin kao učenik mekteba.


                      mekteb i nagrađeni polaznici u džematu Balačići 
       
 
Ispitima u džematu Balačići, završeni su ispiti po džematima MIZ-e Žepče, za 2012./2013.godinu.
Ispitima je, na nivou MIZ-e Žepče, pristupilo 840 od upisanih 1042 učenika, za ovu mektebsku godinu.

CATEGORIES
Share This