Rezultati općinskog takmičenja iz Vjeronauke

Rezultati općinskog takmičenja iz Vjeronauke

Takmičenje iz Vjeronauke, za VIII i IX razred osnovne škole, te I razred srednje škole, održano je u Žepču 13.04.2013.godine, u O.Š. „Žepče“. Ovo je prvi put da je ova škola domaćin ovom takmičenju, 13 godina nakon početka rada po NPiP na bosanskom jeziku u ovoj školi. Pobjednicima je od strane MIZ-e Žepče, nagrade uručio glavni imam h. Izet ef. Efendić, koji je bio prisutan tokom cijelog takmičenja.

Rezultati takmičenja su sljedeći:
Za VIII razred: 
1. Velida Smajlović, O.Š. „Alija Nametak“ B.Han, vjeroučitelj Munevera Ridžal, 
2. Saliha Derlić, O.Š. "Abdul Vehab Ilhamija" Željezno Polje, vjeroučitelj Amer Ahmić
3. Merjem Halilović, O.Š."Žepče" Žepče, vjeroučitelj Selma Omerdić

          Velida S. prima nagradu od gl. imama

Za IX razred: 
1. Sanida Zahirović, O.Š. „Alija Nametak, B.Han, vjeroučitelj Munevera Ridžal 
2. Fatima Gazić, O.Š. "Abdul Vehab Ilhamija" Željezno Polje, vjeroučitelj Amer Ahmić
3. Sumeja Krehmić, O.Š. "Abdul Vehab Ilhamija" Željezno Polje, vjeroučitelj Amer Ahmić


          Sanida Z. prima nagradu od gl. imama

Za I razred srednje škole
1.  Mustafa Mandžuka, SMŠ "Žepče" Žepče, vjeroučitelj Senad Hodžić         
2.  Lemana Turčinović, SMŠ "Žepče" Žepče, vjeroučitelj Suljo Grabus         
3.  Mubina Tutnjić, SMŠ "Žepče" Žepče, vjeroučitelj Senad Hodžić


           Mustafa M. prima nagradu od gl. imama
         


                                                         zajednička fotografija

CATEGORIES
Share This