Ramazanska ¹kola za žene

Ramazanska ¹kola za žene

MIZ-e Žepče, evo već drugu godinu, organizuje ramazansku školu za žene. U okviru ove škole, našim hanumama upriličimo ramazanska predavanja iz raznih oblasti, koje život znače. Predavanja su iz oblasti medicine, pedagogije, sociologije i slično.

Predavanje u džematu Orčevići

Predavanje u OŠ A:V: Ilhamija u M. Ravni

Predavanja su iz oblasti medicine i tematike koja je posebno važna za žene.
Ove godine počeli smo sa predavanjem „RAK DOJKE – OTKRITI, SPRIJEČITI I LIJEČITi“. U organizaciji Udruženje žena „Život“ iz Zenice, predavanja izvodi primarius dr. Harun Drljević. Zajedno sa doktorom Harunom je i gospođa Suadeta Bobić, koja je predsjednica Udruženja, a inače žena koja je uspješno izliječena o raka dojke.

Mjestova Ravan

Predavanje u Žepču

Do sada smo priredili četiri takva predavanja i to u Orčevićima, Mjestovoj Ravni, Žepču i Begovom Hanu. Namjeravamo održati ova predavanja još u Balačićima i Biljevini.

Predavanje u Žepču

Predavanje u Begov Hanu

Predavanje u Begov Hanu

Predavanje u Balačićima

Predavanje u Balačićima

Predavanje u Biljevini

Predavanje u Biljevini (dr. Harun Drljević)
DRUGI KRUG PREDAVANJA VODI ÐERZIĆ dr.AZRA , GINEKOLOG

Doktorica Ðerzić drži predavanja na temu  ženske bolesti savremenog doba, otkriti, spriječiti i liječiti.

Predavanje u Begov Hanu

Predavanje u Begov Hanu

CATEGORIES
Share This