POTPISAN UGOVOR O RESTAURACIJI ŽEPAČKIH SARKOFAGA

POTPISAN UGOVOR O RESTAURACIJI ŽEPAČKIH SARKOFAGA

Ispred mihrabskog zida Ferhat-pašine džamije u Žepču, smještena su dva sarkofaga, teško oštećena još davne 1993. godine. Ne zna se ko su osobe koje su tu ukopane, jer samo na jednom nišanu imamo natpis (Bog je jedan a Muhammed je vjerovjesnik, godina 1053/1643.) Ovo je ujedno i najstariji nišan do sada otkriven u mezarlucima žepačkih džamija. MIZ Žepče u koordinaciji sa džematom Žepče, 27. septembra 2023. godine potpisao je Ugovor o restauraciji (ne izgradnji novih) pomenutih sarkofaga sa  Edibom Huseinagićem, profesionalnim fotografom, restauratorom i konzervatorom umjetničkih djela i knjiga, kaligrafom, grafičkim dizajnerom i iluminatorom. Ugovorom je predviđeno da će radovi trajati 5 mjeseci, a za to vrijeme sarkofazi će se zaštititi, očistiti od rastinja i nečistoća, biće uklonjenje naslage soli, gljivica i lišajeva kao i drugih korozivnih tvari iz i sa površine kamena, desalinizirati, biće ojačana struktura erodiranih kamenih komada, izradit će se novi ali samo nedostajući kameni dijelovi, konsolidirati i obnoviti, zatim konzervirati i na kraju zaštititi. Završetkom ovih radova, sačuvat ćemo dva kabura, ali i Žepče će dobiti prelijepe ukrase, koji su već sada posebno zanimljivi na turističkoj ponudi i mapi, kako Žepča, tako i okruženja. Radovi su u toku.

T. Irdin

CATEGORIES
Share This