Održana redovna godišnja skupština MIZ-e Žepče

Održana redovna godišnja skupština MIZ-e Žepče

U Ferhat-pašinoj džamiji u Žepču, 26.02.2011./23.Rebiu-l-evvela 1423.h.g., održana je redovna godišnja skupština MIZ-e Žepče. Od 56 delegata, koliko broji skupština, prisutno je bilo 34, zatim, prisutni su bili i muftija zenički mr. Ejub ef. Dautović, sekretar muftiluka Edin ef. Kavazović, te članovi I.O. MIZ-e Žepče, h. Ćazim Huskić, Jasmin Malićbegović, Ferid Ajan, Irdin ef. Tutnjić, kao i Ašir Mehić, koji je ujedno i predsjednik finansijske komisije MIZ-e Žepče, te sabornik, h. Hidajet Purak.
 
               skupštini su prisustvovala 34 delegata iz svih naših džemata

Nakon usvajanja dnevnog reda, i proučenog ašareta od strane delegata Jasmina Imamovića, budućeg hafiza, uslijedilo je obraćanje predsjednika skupštine i I.O. MIZ-e Žepče, gosp. Armina Beća.

                obraćanje predsjedavajućeg skupštine, gosp. Armin Beća

Predsjednik je u svom izlaganju iznio i obzanio recept uspješnoga rada MIZ-e Žepče, a to je, da svi članovi I.O. dolaze u medžlis kako bi vidjeli šta mogu uraditi za medžlis, a ne da nešto uzmu iz medžlisa. Kazao je da su u proteklom periodu donesene mnoge odluke i rješenja za budućnost, te kako smo primjer mnogima u okruženju. Pogotovo se možemo pohvaliti stipendiranjem srednjoškolaca i studenata, a u ovoj godini stipediramo 34 srednjoškolca i studenta, a dodijelili smo i 6 jednokratnih pomoći. Uspjesi su takođe i obrađeni vakufski voćnjaci, pomoć za izgradnju džamije u Jastrebcu, zatim u renoviranju džamije u Mjestovoj Ravni, konačno rješavanje puta prema mesdžidu na Vitlacima, pomoć pri rekonstrukciji džamije u Mračaju, zatim rijetki smo medžlis koji je sproveo u djelo odluku Rijaseta o jedinstvenoj i centraliziranoj članarini, još od 2005.godine. Predsjednik se pohvalio i izuzetno dobrim odnosima na svim nivoima i na svim relacijama unutar medžlisa, te i Odlukom o besplatnoj usluzi dženaze za redovne članove, koja je, doduše privremeno, nešto izmijenjena od 01.01.2011.godine, tako da porodica umrlog ima obavezu riješiti problem iskopavanja mezara za umrlog. Predsjednik Beća, je kazao, da ukoliko se popravi naplata članarine, pogotovo od tzv "velikih dužnika" (njihov dug iznosi oko 250.000 KM), da će se ponovo u punom kapacitetu provoditi Odluka o besplatnoj usluzi dženaze. Ono sa čime nije zadovoljan predsjednik, je to, što su plate našim imamima jedne od najnižih u regionu.

Posije predsjednika, za govornicu je izašao glavni imam MIZ-e Žepče, h. Izet ef. Efendić. On je obrazlagao i pojašnjavao dio skupštinskoga materijala koji se odnosi na vjersko-prosvjetni rad MIZ-e Žepče u 2010.godini.
                   obraćanje glavnog imama MIZ-e žepče, h. Izet ef. Efendić

Izet ef. se zahvalio svima na odzivu, te je kazao da je zadovoljan i ponosan na MIZ, imame, dž. odbore, delegate skupštine, na članove I.O. , na predsjednika, na sabornika, i na sve džematlije. Posebno je istaknuo da je zadovoljan što je ovih dana svjetlo dana ugledao Zbornik radova sa međunarodnog simpozija održanog u Žepču, u jesen 2008.godine, na kojem je i sam učestvovao sa temom IZ-a u Žepču u periodu 1458-2008. Kompletan rad se sada nalazi u Zborniku, i za sva vremena svjedočit će šta se događalo na ovim prostorima a posebno u periodu od 92.-95. godina.(na ovom linku možete vidjeti i pročitati kompletan rad)
https://www.medzlis-zepce.info/index.php?option=com_content&task=view&id=367&Itemid=73
Kao posebno osvježenje glavni imam je naveo i zamjene imama za vrijeme džume, i to da svaki imam obiđe svaki džemat u kome se klanja džuma i da održi hutbu.
Učešće u raspravi po izvještaju predsjednika i glavnog imama, uzeli su delegat Galib Dervišić, i član I.O. Jasmin Malićbegović. Gosp. Dervišić iznio je prijedlog da se ubuduće vodi računa oko stipendiranja, te da se stipendiraju proizvodna zanimanja. Prijedlog je podržan i prihvaćen. Uslijedilo je usvajanje izvještaja koje su prezentirali predsjednik i glavni imam, i usvojeni su jednoglasno.

                                          učesnici u raspravama

Finansijski izvještaj je takođe dio skupštinskoga materijala, i na njega delegati daju svoju saglasnost, što je ovom prilikom i urađeno. Data je saglasnost i na završni račun, kao i na plan prihoda i rashoda za 2011.godinu. Kompletan izvještaj je prezentirao predsjednik finansijske komisije MIZ-e Žepče, a u ovom mandatu i član I.O., gosp. Ašir Mehić, dipl. ekonomista. Gosp. Mehić je takođe iznio problem "velikih dužnika", i izrazio nadu da će se i taj problem u narednom periodu bar djelimično riješiti. Kao pozitivan detalj naveo je veliki procenat naplativosti članarine, oko 90%, i izrazio nadanje da će se tako nastaviti i u ovoj 2011.godini.  U raspravu su se uključili, Jasmin Malićbegović, Muhamed Moranjkić, Avdo Krehmić, h. Ćazim Huskić.
Nakon usvajanja i davanja saglasnosti na sve izvještaje, uslijedilo je obraćanje muftije zeničkog, mr. Ejub ef. Dautovića.  
Muftija je prije svega prenio selame od Reisu-l-uleme, zatim se zahvalio svim delegatima što su pristali da budu delegati skupštine MIZ-e Žepče. Kazao je kako je zadovoljan izvještajima i o VP radu i finansijskom, te je pohvalio i rad sabornika u proteklom periodu. Ponovo je istaknuo niz odličnih stvari koje ima i sprovodi ovaj medžlis, kao što su prijem za šehidsku djecu drugi dan bajrama, web stranica koja je jedna od najsređenijih na ovim prostorima, uređeni vakufi, i naravno, stipendiranje. Kao orginalnu ideju ovoga medžlisa naveo je promociju novih učača Kur'ana. Muftija je između ostalog iznio i par prijedloga, za rad medžlisa u narednom periodu, kao što je upošljavanje jednoga pravnika, zaživljavanje rada u džamiji u Preku i u Gornjoj Mahali, održavanje tribina za mlade, te nastaviti stvarati ambijent za kvalitetan islamski život. Na kraju je muftija čestitao svima i tražio da budemo ponosni na ovu našu IZ-u.

                           obraćanje muftije zeničkog, mr. Ejub ef. Dautović

Po završetku muftijinog izlaganja, uručena su i priznanja. Ovoga puta, priznanja su uručena;

1. Jasmin Malićbegović, član I.O., za sve njegove aktivnosti, od podizanja munare na Ferhat-pašinoj džamiji pa do aktivnog rada već drugi mandat u I.O. MIZ-e Žepče. Priznanje je uručeno od strane muftiluka zeničkog, a uručio ga je lično muftija, mr. Ejub ef. Dautović.

2. H. hfz. Mahmud ef. Moranjkić, /posthumno/ za nesebični i nemjerivi doprinos očuvanju islama na ovom području u veoma teškim vremenima. Mahmud ef. je bio imam Ferhat-pašine džamije u periodu od 1958.-1980.godine. Priznanje je uručeno od strane MIZ-e Žepče, a uručio ga je glavni imam, h. Izet ef. Efendić. Priznanje su primili sinovi rahm. Mahmuda, Muhamed i Džemal Moranjkić.


                        h.hfz. Mahmud ef. Moranjkić

3. Derviš /Munib/ Bećirović, kao najuspješniji mutevelija za proteklu godinu. Derviš je predsjednik džematskog odbora u džematu Jastrebac.Priznanje je uručeno od strane MIZ-e Žepče, a uručio ga je predsjednik I.O. MIZ-e Žepče, gosp. Armin Beća.

Skupština je završila svoj rad pred akšam-namaz, a dovu je proučio muftija mr.Ejub ef. Dautović.

CATEGORIES
Share This