Kurban – bajramska poruka glavnog imama MIZ Žepče, Džafer-ef. Gračić – juni 2023. godine

Kurban – bajramska poruka glavnog imama MIZ Žepče, Džafer-ef. Gračić – juni 2023. godine

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova! Salavat i selam neka je na Allahova
poslanika i vjerovjesnika – Muhammeda s.a.w.s.

Draga braćo i sestre!
Evo i ove godine dočekasmo Hadžijski ili Kurban-bajram. On nam sa svojim
blagdanima i obredima donosi važne poruke, koje treba dobro razumjeti i
usvojiti. Ovo su dani koji nas podsjećaju na ljude i događaje koji su značajno
odredili tok ljudske historije. Adem, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed a.s.
su osobe koje podsjećaju na sudbinu ljudskog roda. To su Božiji poslanici
odličnici (ulul-azm) čije poslanstvo je mijenjalo tok ljudskog hoda kroz povijest.
Mekka, Medina, Quds, Sinaj, Arefat, Džebelu Rahmet (Brdo milost) su mjesta
događaja koji označavaju put čovjekove samobitnosti sa Božijom uputom i
milošću.
Adem a.s. je morao napustiti mirni Džennet i doći na nemirnu Zemlju, zato što
je prekršio zadanu riječ. Tek kada je shvatio značaj Allahova zakona i rizik
ljudske strasti. Rečeno mu je da se može vratiti u Džennet ako bude Boga
vjerovao, ako bude Bogu vjerovao i Njegov zakon poštovao.


Nuh a.s. je najbolje predosjetio strahote nemirne Zemlje usljed ljudskog
grijeha. Perfektno je razumio nužnost poštovanja Božijih zakona i zato je ustao,
„zavrnuo rukave“ i počeo praviti lađu spasa. Shvatio je da ne može čekati
potop, tako što će neko drugi njegovu zadaću raditi. U tu lađu ne mogu ući oni
koji će svojim ponašanjem i bušenjem rupa ugroziti plovidbu te lađe.


Ibrahim a.s. se našao pred najvećim iskušenjem koje može jednog čovjeka
zadesiti – pristati na žrtvu (kurban) u ime Boga ili odbiti pokornost. Ibrahim a.s.
je izabrao ovo prvo (žrtvu) i dobio je život svoga sina prvijenca Ismaila a.s..
Otuda je kurban Ibrahima a.s. poruka da pred iskušenjima ne smijemo
pokleknuti, već biti pouzdani hrabri i izdržljivi. Jer nema te teške situacije koji
dragi Bog ne može olakšati i dati olakšanje.


Faraon nikad nije bio spreman da se suoči sa istinom i da poštuje pravila o
ljudskom dostojanstvu. On je mislio da je sila njegovo pravo. Musa a.s. mu je
pokazao da je bio u krivu, u zabludi. Musaova snaga je bila u istini i pravdi.
Svaka laž i svaka nepravda ima svoj kraj i završit će kao što je završio i Faraon, potopljen i ugušen u sopstvenoj laži dubokim valovima morskim. U svojoj borbi
za istinu i pravdu, Musa a.s. je bio strpljiv u iskušenjima. Jer strpljenje u
poteškoći ima značenje žrtve u iskušenju.


Iz Isaove a.s. poruke trebamo razumjeti da lična patnja ne smije biti razlogom
mržnje prema čovjeku. Trebamo savladati nagon za osvetom, ali boriti se protiv
zla i nepravde snagom prava na život, vjeru, slobodu, istinu, imetak i čast.
Muhammed a.s. je posljednji Vjerovjesnik sa Allahovom porukom cijelom
čovječanstvu. U njegovom ljudskom životu sjedinjene su sve poruke prethodnih
vjerovjesnika. U Božanskoj poruci koju je on dostavio čovječanstvu objedinjeno
je i brdo Arefat gdje je Adem a.s. spoznao tu slast i gorčinu zemaljskog života i
grad Medina kao Nuhova a.s. lađa za spas ljudske civilizacije; Meka i Quds kao
središte kosmičkog duha jednog te istog izvora duhovnosti za cijelo
čovječanstvo. Sjedinjeno, brdo Nur (Svjestlosti) i Sinaj kao njive na kojem su
posijane Allahove poruke, kako bi do kraja svijeta davale plodove koji će biti
hrana i lijek čovječanstvu.
U ovim danima, dok hadžije obavljaju hadž i dok budemo žrtvovali kurbane
naše i dok ih budemo dijelili, mi pokazujemo svoju težnju da se borimo protiv
svekolike nepravde i laži da se borimo za istinu i pravdu, da u cijelom svijetu
vlada dobro. Molimo dragog Boga da nam pokaže istinu istinom, a zabludu
zabludom i da naši kurbani budu zalog naših života i života svih ljudi na zemlji.
U to ime, svim muslimanima i muslimankama, svim bošnjacima i bošnjakinjama
želim hairli i sretan Kurban – Hadžijski bajram
Bajram šerif mubarek olsun!

Džafer-ef. Gračić, glavni imam MIZ Žepče, 27. juni 2023. godine

CATEGORIES
Share This