ISPRAĆAJ HADŽIJA MIZ ŽEPČE – 12. juni 2023. godine

1. Aganović Admir

2. Aganović Mirnesa

3. Bečić Almir

4. Bečić Hasena

5. Efendić Fatima

6. Efendić Ševal

7. Efendić Ifeta

8. Efendić Mersudin

9. Efendić Mirsada

10. Grabus Esma

11. Muhamed Ahmed-ef., bedel za Rebiju Murtić

12. Nadžak Besim

13. Nadžak Latifa

14. Nadžak Nevresa

15. Nadžak Omer

16. Sabitović Fatima

17. Zvekić Mehmed

18. Zvekić Remzija

CATEGORIES
TAGS
Share This