Hutba za mjesec februar – Ne raskidaj rodbinske veze

Hutba za mjesec februar – Ne raskidaj rodbinske veze

Hvala Allahu dž.š.Gospodaru svih svjetova, Gospodaru života i smrti,Vladaru Sudnjeg dana. Salavat i selam na posljednjeg Božijeg Poslanika Muhammeda a.s.,njegovu časnu porodicu,odane ashabe,i na one koji su umirali s vjerom u srcu.

Cijenjeni džematu.

 

Uistinu svaka zahvala pripada Uzvišenom Allahu dž.š.,koji je objavio Kur`an kao putokaz ljudima,i poslao Muhammeda a.s. kao milost svjetovima. Draga braćo,svaka vjernička duša teži ka Božijoj milosti i zadovoljstvu na ovom svijetu,i spasu na Dan polaganja računa. Jedan od puteva ka sticanju Božije milosti i zadovoljstva jeste u održavanju  rodbinskih veza. U jednom hadisi-kudsiju Uzvišeni Allah dž.š. kaže:“Svako ko bude pazio na svoju rodbinu, Ja ću paziti na njega. A ko bude zapostavio i prekidao rodbinske veze, Ja ću mu uskratiti Svoju pomoć.“Ove riječi našeg Gospodara nose sasvim jasnu i upečatljivu poruku odnosno ako želiš Allahovu milost i pomoću u svom svakodnevnom životu onda održavaj i ispunjavaj svoje obaveze prema rodbini. Zaista se danas možemo upitati, kako da raspravljamo o nužnosti jedinstva ummeta, kada svaki dan svjedočimo o poremećenosti rodbinskih odnosa. To je bolest koja razara vjerničke duše. Vjernik prije svega treba svojim životom svjedočiti jedinstvo unutar džemata, zajednice , rodbine, što mu je prioritet, a tek onda dati svoj doprinos za jedinstvo ummeta.Vrijeme u kojem živimo potvrđuje da je sve manje „normalnih“ zdravih rodbinskih veza. Allah dž.š. nas upozorava:“I Allaha se bojte imenom čiji jedni druge molite i rodbinske veze ne kidajte.“(En-Nisa:1). A Muhammed a.s.poručuje:“Allah uskraćuje milost narodu u kojem se ne pazi na rodbinu“(Abdullah b.ebi Evfa r.a.). Kako ćemo draga braćo očekivati Allahovu milost, kada svoj dunjalučki život provedemo u prestanku svake komunikacije sa svojom rodbinom i u tom stanju odselimo sa ovog svijeta. Šta ćeš reći Gospodaru na Sudnjem danu? Šta ti je opravdanje, 20 cm. zemlje zbog koje si pokidao odnose ili tvoja ubjeđenost da je samo tvoje mišljenje, jedino bilo ispravno. Koliko su ashabi bili svjesni Poslanikovih riječi možemo vidjeti iz jednog događaja koji se vezuje za Ebu Hurejru r.a. Jednog dana Ebu Hurejre r.a. okupi oko sebe grupu ljudi sa namjerom da im priča o Poslaniku a.s. Prije nego što je počeo kazivati o Muhammedu a.s. obrati se prisutnim riječima: “Zahtjevam da ovo društvo napusti svaki onaj ko je prekinuo vezu sa svojim rođakom!„.Čuvši ove riječi ustade mladić koji je sjedio na kraju skupa i udalji se. Potom ode do svoje tetke po ocu sa kojom godinama nije kontaktirao, zatraži halal i zamoli je da se izmire. Žena iznenađeno reče:“O sine brata mog, svakako da pristajem na izmirenje, ali molim te objasni mi zašto mi baš sada dolaziš?“ Maloprije sam sjeo kod Ebu Hurejra, Poslanikovog a.s.prijatelja, a on reče:-Zahtjevam da ovo društvo napusti onaj ko je prekinuo vezu sa svojim rođacima. I zato ti dođoh“ odgovori mladić. Njegova tetka ponovo reče: “Otiđi ponovo do Ebu Hurejra, i upitaj ga zašto je to rekao. Odlazi mladić kod Ebu Hurejra r.a.,te ga upita “Zašto ne dozvoljavaš da kod tebe sjedi čovjek koji je prekinuo vezu sa svojom rodbinom”? Ebu Hurejre r.a. mu odgovori “Zaista sam čuo Božijeg Poslanika s.a.v.s kako kaže: Allahova milost nije uz društvo onih ljudi među kojima ima neko ko je prekinuo vezu sa svojom rodbinom.“(El-Munzir u svojoj knjizi Et.Tervibu vet-Tervihu). Islam nas  uči draga braćo, da održavanje rodbinskih veza znači biti pri pomoći onom kome je to potrebno. Njegova slabost, bolest, nemoć, siromaštvo je tvoj put prema Allahovom zadovoljstvu, ispuniš li svoju obavezu prema njemu. Nažalost, često smo svjedoci da se oglušimo na hizmet nekom kome je potreban u našoj rodbini. Spremni smo uspostaviti čitavu njegovu životnu dijagnozu, zašto je u takvom stanju? ,kakav je bio, i pitanja u nedogled samo da bi opravdali svoju gluhoću na njegovu potrebu odn. samo da bi umirili našu“savjest“.Čak ćemo pomoći nekome trećem, ali nećemo to učiniti prema svojoj rodbini. Zato Muhammed a.s. kaže:“Ko među rođacima bude imao bijednika, a ne bude se lijepo ophodio sa njim ili sadaku dadne nekom drugom zapostavljajući rođaka, neće mu sadaka biti primljena kod Allaha i neće ga pomilovati na kijametskom danu“.(Et-Taberani) Nećeš imati dobra od te sadake jer si zanemario prioritet, a to je tvoja robina. Cijenjena braćo, održavajmo vezu sa našim Gospodarom, kroz održavanje naše veze sa rodbinom, jer nam Muhammed a.s. kaže da je Uzvišeni rekao “Ko održava rodbinsku vezu i sa mnom je u vezi, a ko prekine rodbinsku vezu i Ja sam sa njim svaku vezu prekinuo“(Ebu Davud i Et.Tirmizi).     Gospodaru naš učini da budemo svjesni Tvoje milosti, oprosti nam grijehe i sačuvaj nas od iskušenja koja ne možemo podnijeti. Amin!

 

hutbu priredio, Fadil ef. Imamović

CATEGORIES
Share This