BAJRAMSKA POSJETA CENTRU ZA DJECU I ODRASLE S POSEBNIM POTREBAMA

BAJRAMSKA POSJETA CENTRU ZA DJECU I ODRASLE S POSEBNIM POTREBAMA

Glavni imam MIZ Žepče, Džafer-ef. Gračić, u pratnji direktora Centra, gosp. Nurđehana Šahinovića, posjetio je Dnevni centar za djecu i odrasle s posebnim potrebama u Žepču, tokom ramazanskog bajrama aprila 2023. godine. Inače, Dnevni centar djeluje u sklopu JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko- dobojskog kantona. Ustanova obuhvaća korisnike s područja općina Maglaj, Zavidovići i Žepče. Glavni imam je u ime MIZ Žepče, uposlenicima i korisnicima Centra čestitao Bajram i uručio bajramluk – vrijednu finansijsku pomoć. MIZ Žepče je redovan gost ovoga Centra, te je u stalnoj pomoći i raspolaganju i uposlenicima i korisnicima. Saradnja je izuzetna, i ako Bog da, nastavit će se. MIZ Žepče želi da Centar za djecu i odrasle s posebnim potrebama bude edukacijsko-rehabilitacijska i pedagoška ustanova u općini Žepče koja će osigurati da se najosjetljivije društvene skupine s područja koje pokriva ovaj Centar, osjećaju zaštićeno i sigurno. Takođe, MIZ Žepče će, onoliko koliko može i u okviru svojih mogućnosti, i dalje pružati podršku Centru kako bi se osigurao nesmetan rad.

T. Irdin

CATEGORIES
Share This